FANDOM


Czy to nie jest ów wielki Babilon , który zbudowałem na siedzibe króla , dzięki MOJEJ mocy i dla uświęcenia MOJEJ wspaniałości ?

- Nebukandesar , Wielki Król Babilonu , Księga Daniela 4.27Rzymscy katolicy powinni wiedzieć że ci którzy świadomie współpracują z tym systemem , czczą szatana , oddają mu cześć i wspomagają go swoją służba na rzecz jego wspaniałośći i jego mocy . A to oznacza że nie przyjeli Jezusa Chrystusa jako zbawcę i zostaną skazani na potępienie wszyscy ci którzy stali świadomie po stronie kościoła szatana - kościoła katolickiego , przepowiedzianego przez Biblie .

I będą się jej kłaniać wszyscy mieszkający na ziemi , których imiona nie są zapisane w księgach żywota baranka , zabitego od założenia świata

- Kesięga Obajwienia 13:4-8

Czy nie wiecie że jeśli oddajecie się jako słudzy w posłuszeństwo , stajecie się sługami tego komu jesteście posłuszni ?

- List do Rzymian 6:16

Zatem jeżeli jesteś posłuszny temu systemowi stajesz się jego częścią

BABILON:

Bab - Brama

Ilon - Bóg

" Dlatego tylko tak będzie zamazana wina Jakuba i wzejdzie cały owoc usunięcia jego grzechu , że obruci wszystkie kamienie ołtarza w pokruszone wapienie , by już więcej nie było gajów , i posągów słońca . "

Izajasza 27:9

Posąg słońca w Bibli - Chamman , mówi one o Obelisku . obrazach lub kolumnach które stawiali poganie .

Hebrajskie słowo "Mizbeach" określa ołtarze , bożki , słupy .

Ale zburzycie ich ołtarze , skruszycie ich posągi i wyrąbiecie ich Astarty

II Mojżeszowa 34:13

"Nie róbcie sobie bałwanów , ani litych bożków , nie stawiajcie sobie posągów , ani nie kładźcie rytych kamieni na waszej ziemi , by się przed nimi korzyć . Gdyż ja jestem Jahwe , wasz bóg ."

III Mojżeszowa 26:1

"Lecz tak z nimi postępujcie : Zburzcie ich ofiarnice , pokruszcie ich posągi , wyrąbcie ich święte gaje , a ryte obrazy spalcie ogniem ."

V Mojżeszowa 7:5


"Nawet z pomiędzy was samych wstaną mężowie będący mówić słowa przewrotne aby uczniów pociągnąć za sobą "

Wizja Apostołów 20.30

" A duch wyraźnie mówi że niektórzy odstąpią od wiary i przystaną do duchów zwodniczych i będą słuchać nauk Szatańskich , uwiedzeni obłudą kłamców , naznaczonych w sumieniu piętnem występku , którzy zabraniają zawierania związków małżeńskich , spożywania pokarmów które bóg stworzył aby wierzący oraz ci którzy poznali prawdę , spożywali je z dziękczyniemiem . Bo wszystko co stworzył bóg jest dobre i nie należy odrzucać niczego co się przyjmuje z dziękczynieniem .

1 Tymoteusz od 4:5


Czyż Nie miało Pogaństwo swoich świątyń i ołtarzy , swoich obrazów i figur ?

- Rzym także

Czyż nie miało pogaństwo swojej wódy święconej i dymu z kadzidła ?

- Rzym także

Czyż nie miało Pogaństwo swojego Pontifexa Maximusa ? 

- Rzym także

Czyż pogaństwo nie miało roszczeń do nieomylności kapłańskiej ?

- Rzym także

Czyż nie miało pogaństwo widocznych obrazów adoracji swojego bóstwa które noszono w przepychu na barkach ?

- Rzym także

Czyż pogaństwo nie miało szkoły kapłańskiej ?

- Rzym także

Czyż pogaństwo nie miało swoich szat , swojego ubóstwiania królowej niebios , swoich wiejskich ołtarzy i procesji ?

- Rzym także

Czyż pogaństwo nie miało sowich domniemanych cudów ? Płaczących i krwawiących figur ?

- Rzym także

Czy Pogaństwo nie miało swoich świętych ?

- Rzym także

Czy pogaństwo nie miało swojego kalendarza kultu i licznych świąt ?

- Rzym także

Czy  Pogaństwo nie miało sowich wymuszonych celibatów ?

- Rzym także

Czy Pogaństwo nie prześladowało okrutnie ?

- Rzym takżeKatedry dedykowane poszczególnym świętym , udekorowane ormamentami , symbolami , kadzidłami , świecami :

Woda święcona , święta i obrzędy ( ... ) wszystkie pochodzą z pogaństwa , a uświęcone zostały poprzez przyjęcie je przez kościół

.

- Kardynał Jhon Newman , Święty kościoła katolickiego , " An Essay on the Development of Christian Doctrine " , 1878 str. 373" Uciekajcie z pośrodka babilonu i niech każdy ratuje swoje życie , abyście nie zgineli przez jego winę , gdyż jest to czas pomsty dla pana , on odda mu to na co zasłóżył "

- Księga Jeremiasza 51:6


Walter Veith - 19 36 Wino Babilonu-0

Walter Veith - 19 36 Wino Babilonu-0

Kobieta jadąca na bestii (film w całości)-0

Kobieta jadąca na bestii (film w całości)-0ANIOŁ LUDZKIEJ EWOLUCJI. Film dokumentalny HD

ANIOŁ LUDZKIEJ EWOLUCJI. Film dokumentalny HD.Kościół Katolicki Kościół szatana vol 3

Kościół Katolicki Kościół szatana vol 3