FANDOM


" Niech nie znajdzie się u ciebie taki który przeprowadza swojego syna bądź córkę przez ogień , ani wróżbita  ani wiezidźbiarz ani guślaż ani czarodziej ani zaklinacz ani wywoływacz duchów ani znachor ani nekromanta . Gdyż obrzydliwością jest dla pana każdy kto to czyni i z powodu tej obrzydliwości , Pan Bóg twój wypędza ich przed tobą . "

- 4 Mojżeszowa 18:10 - 12

Po śmierci człowiek nie idzie ani do złego miejsca , ani do dobrego , to kult pogański , każdy innych nisz prawda . Zmarli nie żyją , są w stanie świadomości w którym jak mówi Biblia kończy się ich zawiść , nienawiść , miłość i gorliwość . I wzbudzeni zostaną ludzie na sąd przez Boga gdy nadejdzie czas . Biblia mówi że gdy umierasz w Chrystusie bóg cię obudzi w odpowiednim czasie .

" Wiedzą bowiem żywi że muszą umrzeć , lecz umarli nic nie widzą ... zarówno ich miłość jak i nienawiść a także ich gorliwość dawno mineły ... "

Dlaczego naucza się kłamstwa szatana który powiedział " na pewno nie umżecie " ? Dusza nie jest wieczna , tylko bóg jest nieśmiertelny i tylko zbawieni w Chrystusie będą żyć wiecznie w raz z nim .

Biblia jasno zakazuje porozumiewania się z umarłymi gdyż oni nie żyją - gdy jest się martwym to jest się martwym . Dlatego zawsze gdy wzywa się imienia zmarłego to nie człowiek przybywa , tylko demon .

" Każdy kto miał kontakt z martwą osobą lub grobem zmarłego , był uważany za nieczystego i niemógł brać udziału w słóżbie świątynnej "

- To nie ozancza że jeżeli ktoś umrze w twojej rodzinie nie możesz go pochować , Abracham został pochowany , Izaak został pochowany , Jakub został pochowany , zabrano z sobą kości Józefa do ziemi obiecanej .

To nie ma nic współnego z grzebaniem zmarłych czy z wyrażeniem smutku . To dotyczy oddawania czci , uwielbienia .

Bóg odzielił swój system od tych które go stosują tak daleko jak jest wschód od zachodu . Kult zmarłych jest całkowicie wykluczony .

Bóg powiedział więc " Nikt nie wejdzie do mojej świątyni i będzie oddawał czci zmarłym ciałą " .

" Każdy kto w otwartym polu dotknie zabitego mieczem lub umarłego , lub kości ludzkich , lub grobu , będzie nieczysty przez siedem dni "

- 4 Mojżeszowa 19:16

Biblia tak mocno podkreśla i ostrzega nas przed kultem zmarłych , wszyscy poganie wyznają kult zmarłych . Która jeszcze religia osiagneła tego najwyższy możłiwy stopień ? Katolicyzm - naucza on kultu zmarłych i praktykuje go jak nikt inny .

Tysiące święci których kości są przechowywane i kultywowane . Do Boga przystępujesz za ich pośrenictwem - to nie jest Biblijne . Uczą działania w ich imieniu jak naprzykład Maryia , oczywiście katolicka a nie biblina Maryja -Katolicka Maria Zwiedzeniem .

" I żekł pan do Mojżesza , przemów do kapłanów , synów Arona i powiedz im . Niechaj się nikt nie zanieczyści z powodu zmarłego z jego ludu .  "

- 3 Mojżeszowa 21:1


Wszystkie Kaotlickie katedry są jednymi wielkimi cmentarzami , żadna katedra nie jest wznisiona bez szczątków ludzkich w niej składowanych . Żadna katedra nie istnieje w oderwaniu od martwych ciał i grobów - inaczej nie jest ona katdrą która jest w rzeczywistości kostnicą , cmentarzyskiem . A bóg powiedział żeby nie dotykać gorbów zmarłych kiedy przychodzi się go wielbić - trzymajcie się zdala od świątyni przez siedem dni .

Bóg nie jest bogiem umarłych , jest bogiem żyjących . Ozyrys jest bogiem umarłych , śmierć w egipcie to zaszczyt , Ozyrys lub jego inan forma Anubis ważą dobre i złe uczynki człowieka po czym dają go do złego lub dobrego miejsca . Bóg nie jest bogiem umarłych i ci którzy za nim nie pujdą żyć nie będą .

Wszystkie wielkie katedry : Notherdam , Świętego Pawła leżą w miejscach kultu ułożone tak jak w systemie druidycznym . Ustawiano olbrzymie korytarze , olbrzymie kolumny z kamieni wiodące do środkowego okręgu w którym był centralny głaz tworząc okrąg z punktem w jego wnętrzu . To starożytny pogański symbol zjednoczenia dwóch bóstw - męskiego i żeńskiego . Idąc ścieżką - korytarzem , szło się po ciałach zmarłych - to nekromancja , w Katolicyźmie nie odprawia się Mszy bez szczątek w katedrze , trzeba mieć kość swiętego by mieć "prawdziwy" dostęp do Boga - tego Bóg zabronił .

Gdy wchodzisz do katolickiego kościoła - wchodzisz w rzeczywistości na cmentarz .