FANDOM


IZYDA HORUS SET

- Egipska trójca wciąż kultywowana do dziś w środowiskach okultystycznych i Masońskich . Jest to kult słońca co za tym idzie - szatana .

Najważniejszy z nich jest Ozyrys ( Horus - to imie otrzymał po zmarchywstaniu jako słońce i powrocie na ziemie ) , i jego dwa aspekty przenikające się nawzajem , ciemny i jasny , biały i czarny , zły i dobry , zależy tylko który jego apsket chcesz czcić . Do dzisiaj w kręgach okultystycznych jest czczony pod postacią Lucyfera niosącego światło lub Szatana , tak jak pozostali . Kult Satanistyczny i Lucyferiański czczi jedno i to samo bóstwo , dlatego są z sobą związani , jeden praktykuje światłość , drugi praktykuje ciemność . To ta sama zasada pogańskiej androgeniczności , dziś praktykowana również w Najwyższym Kościele Satanistycznym zwanym Rzymskokatolickim .

Był on znany i kultywowany jako poganski symbol w Poganskim Rzymie .

Jest ona wypisywana przez kościół Katolicki na drzwiach wiernych pod rzekomą chrześcijańską nazwą "Iesous Hominum Salvator", czyli "Jezus Zbawca Ludzi".  Nie wolno przyjmować tego znaku .

Ihs jest wszechobecny w obrzędzie ku czczi szatana w kościele katolickim zwaną mszą - Msza Zwiedzeniem .