FANDOM


II. Nie uczynisz sobie obrazu rytego ani żadnej podobizny tego, co jest na niebie w górze i co na ziemi nisko, ani z tych rzeczy, które są w wodach pod ziemią. Nie będziesz się im kłaniał ani służył. Ja jestem Pan, Bóg Twój , mocny , zawistny , karzący nieprawość ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych , którzy mnie nienawidzą, a czyniący miłosierdzie tym tysiącom tym, którzy mnie miłują i strzegą moich przykazań .

Kościół katolicki wyrzucił , usunął II przykazanie i zastąpił je podziałem 9 na dwie części żeby sprawiały wrażenie 10 podstawowych przykazań , jest to oszustwo i zwiedzenie . Nie tylko usunięto to przykazanie ale się go nie naucza , na każdej lekcji Religi ujrzymy naukę jedynie wersji katechizmowych , tak przy okazji na Religi nie uczy się o Bogu , zbawieniu przez Jezusa Chrystusa a o katolickich świętach .

Gdy sięgniemy do katechizmu zauważymy że tego przykazania nie ma , zostało wyrzucone , otwierając drogę dla pogańskich praktyk z dawnych czasów .

Bóg powiedział "Nie UCZYNISZ " - BÓG powiedział , że nie uczynimy sobie żadnej figury , żadnej wizułalizacji naszego kultu a dopiero potem dodaje że NIE będziesz się im kłaniał i im słóżył . Kościół katolicki łamie to przykazanie tak jak każde inne , to pogańtwo w nowej formie pod chrześcijańkim pozorem .

" Kiedy człowiek patrzy na obraz podczas modlitwy bądź adoracji nie może oprzeć się wrażeniu że obraz go słucha. Obrazy bardziej zwodzą nieszczęsną duszę  mającą usta, uszy i stopy niż skorygują jej myślenie, ponieważ nie mówią, nie widzą, nie słyszą i nie chodzą. "

- Doktor Kościoła Katolickiego Święty Augustyn , 354-430 rok , komentarz do Psalmu CXV

Katolicy Argumentują że stawiając religijne podobizny , nie oddają część im samym a bytą które za nimi stoją , ma to nie być rzekome zabronione przez Biblie . Jendak w taki sam sposób odpowiadali Poganie w polemikach pogańsko chrześcijańskich , którym słusznie sprzeciwił się Augustyn .

" Poganie którym wydaję się że mają czystszą religię mówią: -Nie oddaje czci bałwanowi ani diabłu lecz w cielesnym wyobrażeniu uznaje symbol tego czemu powinienem oddawać cześć.- Poganie ośmielają się odpowiadać, że oni sami nie oddają czci cielesnym wizerunkom, lecz boskim siłom, które sprawują nad nimi rządy. "

- Doktor Kościoła Katolickiego Święty Augustyn , 354-430 rok , Komentarz do Psalmu 113

Nie jest możliwe zaprzeczenie czynienia sobie podobizn Boga , świętych i innych którym oddaje się część i są częścią kultu w katolicyźmie , w tym oczywiście katolickiej Maryi którego kultu nie da się zaprzeczyć . Tworzonę firógru w celu oddawania czczi , kultu , którym kłaniają się katolicy . W 2016 roku katoliczka z Baryzlii modliła się do figórki " świętego Antoniego Padewskiego " przez 3 lata . Okazało się za pośrednictwem jej rodziny że zaszła pomyłka , a figórka nie przedstawia świętegoAntoniego Padewskiego , a Erlonda - Króla Elfów z Władcy Pierścieni wykreowanego przez Tolkena .

" Poganie którym wydaję się że mają czystszą religię mówią: -Nie oddaje czci bałwanowi ani diabłu lecz w cielesnym wyobrażeniu uznaje symbol tego czemu powinienem oddawać cześć.- Poganie ośmielają się odpowiadać, że oni sami nie oddają czci cielesnym wizerunkom, lecz boskim siłom, które sprawują nad nimi rządy. "

- Jan z Damaszku , Komentarz do Psalmu 113

Nie tylko balwochwalstwem i złamaniem przykazania jest tworzenie rzeczywistych figór , ponieważ balwochwalstwo zaczyna się w umyśle w którym powstaje koncepcja figóry którą balwochwalca ma zamiar potem stworzyć . Tworzenie więc sobie wyobrażeń i wizerunków Pana Boga - Jezusa Chrystusa , jest złamaniem II przykazania jak i I . A Modlitwa do ludzi w tym człowieka Miriam czyli Mari , Matki Jezusa , jest bluźnierstwem , a największym przejawem Bluźnierstwa jest modlitwa do Papież , w tym Papieża Jana Pawła II .

" Uznano, że w kościołach nie powinno być obrazów, ażeby na ścianach nie malowano tego co się czci oraz adoruje "

-  Synod w Elwira , 306 rok , Kanon 36

W czasach pierwszych chrześcijan , nie istniał kult Maryjny czy jakich kol wiek świętych , jedynie podążano za Apostołami ktorzy nieśli słowo Boże . Później odstępcza intytucja Kościoła Katolcikiego , zasymilowała pogańskie balwochwalstwo przeczące II przykazaniu . Pogańskie odsępstwo rozpoczeło się gdy w 313 roku , rzekomo nawrócił się na chrześcijaństwo Cesarz Konantyn .

" Jedyna dopuszczalną figurą człowieczeństwa Chrystusa jest chleb i wino w Świętej Wieczerzy . Tę, a nie żadną inną formę, ten a nie żaden inny typ wybrał On aby przedstawiały Jego wcielenie. Nakazał, aby był łamany chleb, ale nie przedstawienie w ludzkiej formie, aby w ten sposób nie mogło powstać bałwochwalstwo. Chrześcijaństwo odrzuciło pogaństwo w całości : nie tylko ofiary pogańskie, lecz także pogański kult obrazów. Mając oparcie w Piśmie Świętym i w Ojcach, ogłaszamy jednomyślnie w imię Trójcy Świętej, że każde podobieństwo wykonane z jakiegokolwiek materiału i jakiegokolwiek koloru złą sztuką malarzy powinno być odrzucone ,usunięte i wyklęte z Kościoła chrześcijańskiego "

- Synod w Hiera , 754 rok

Tytułują siebie jako gnostyków. Posiadają również obrazy, niektóre z nich malowane, inne utworzone z różnego rodzaju materiałów. Jednocześnie utrzymują, że podobizna Chrystusa została wykonana przez Piłata w czasie gdy Jezus żył pośród nich. Koronują te obrazy i ustawiają je obok obrazów filozofów świata, to znaczy Pitagorasa, Platona, Arystotelesa i innych. Mają też różne sposoby oddawania czci tym obrazom i robią to w ten sam sposób co poganie

- Ireneusz z Lyonu Adversus haereses 1.25.6

" (greck.), obrazoburcy. Gdy powstał islam, nie uznający czci obrazów, cesarze bizantyńscy, chcąc usunąć różnicę, jaka powstała między islamem a katolicyzmem, na skutek rozkwitłego na wschodzie i nieraz przesadnego kultu obrazów, wystąpili ostro przeciw czci obrazów: Leon III. Izauryjczyk (714—741), Konstantyn Kopronymos (741—755) i Leon IV. Chazar (775—780), a synod w Konstantynopolu potępił oddawanie czci obrazom 754. Nastąpiły silne sprzeciwy; Irena (780—802), żona i następczyni Leona IV. przywróciła cześć obrazów, a siódmy sobór powszechny w Nicei (787) przyznał obrazom cześć religijną. Sobór w Konstantynopolu (842) zatwierdził kult obrazów i ostatecznie zakończył spory obrazoburcze. — W kościele zachodnim protestanci odrzucili wszelkie ozdabianie kościołów obrazami ." - Między Wojenna Encyklopedia Gutenberga, "Ikonoklaści"


Jeżeli wolą Bożą było by aby kultywować obrazy , posągi , postępować w sprzeczny z Biblia sposób , to wówczas gdyby była ta ważna kwestiia , znalażła by się w Biblii , jeżeli nie jest ważna , to nie ma żadnego precedensu ani akcjomatu Biblijnego do jej wdrażania .

Jan Kalwin 2

Jan Kalwin

Prawdziwy obraz Boga nie znajduje się w tym świecie; dlatego Jego chwała… jest poniżona, a Jego prawda zniekształcona przez kłamstwo, gdy kiedykolwiek stawiamy przed sobą widzialną postać…. Dlatego wymyślanie jakiegokolwiek obrazu Boga jest samo w sobie brakiem pobożności, ponieważ przez takie zniekształcenie Jego majestat jest poniżony, a sam Bóg przedstawiony jest takim, jakim nie jest”.

- Jan KalwinKatolickie Zwiedzenie Edytuj

Wiosną 1591 r., ostatniego roku jego życia na tej ziemi, św. Jan od Krzyża opowiada swemu bratu Franciszkowi takie oto wydarzenie: "W klasztorze (Segovia) mieliśmy pewien obraz z dźwigającym krzyż Chrystusem. Pewnego dnia, gdy przed nim stałem, pomyślałem, że obraz ten lepiej będzie powiesić w kościele, żeby nie tylko bracia zakonni, lecz również wszyscy, którzy przychodzą do kościoła, mogli się przed nim modlić. Wkrótce potem wprowadziłem mój pomysł w czyn. Kiedy już go przeniosłem do kościoła, poczułem, jak gdyby Pan nasz przemówił do mnie z obrazu: Bracie Janie, proś Mnie, o co zechcesz, a Ja ci to podaruję. Odpowiedziałem Mu: Panie, pragnę dla Ciebie znosić trudy i wzgardę. O to prosiłem naszego Pana. A On tak wszystko urządził, że cierpię raczej z powodu niezasłużonego uznania, jakie mi się okazuje"

- Katolicka Strona Sanctus. pl " Święty Jan od krzyża : Cierpienie dla Chrystusa " , 2016