FANDOM


Czym jest to bluźnierstwo ?

I otworzył paszczę swoją by bluźnić przeciwko Bogu

- Objawienie 13:5

I będzie mówił zuchwałe słowa przeciwko najwyższemu

Daniel 7:25

Co oznacza mówić zuchwałe słowa przeciw najwyższemu ? Są 2 definicje w Bibli .

Odpowiedzieli mu żydzi mówiąc , nie kamienujemy cię za dobry uczynek ale za bluźnierstwo i za to że ty , będąc człowiekiem , czynisz siebie Bogiem

- Jan 10:33

Zatem mówiąc " jestem Bogiem " bluźnisz .

Wtedy uczeni w piśmie i faryzeusze zaczeli zastanawiać się i mówić , " Któż to jest co bluźni ? Któż może grzechy odpuszczać jeśli nie Bóg jedynie ? "

- Łukasz 5:21

Przeciwnik który wynosi się ponad wszystko co zwie się Bogiem , lub jest przedmiotem Boskiej czci , a nawet zasiądzie w świątyni bożej podając się za Boga .

- 2 Tesaloniczan 2:4

Ten werset opisuje antychrysta mówiącego że jest Bogiem i zajmującego jego miejsce . To on będzie przebaczał grzechy , to on zajmie się tym i innymi sprawami . Biblia definiujje bluźnierstwo jako przypisywanie sobie praw lub mocy które należą wyłącznie do Boga . A więc jeśli powiesz że możesz odpuszczać grzechy to jest to bluźnierstwo .Przebaczenie grzechów

Albowiem jeden jest Bóg , jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi - Człowiek Chrystus Jezus

- 1 Tymoteusza 2:5

Kościół katolicki nie kryje tego czym jest , bluźni on od początku swojego istnienia przeciw Bogu , gdyż jest kościołem szatana przepowiedzianym przez Biblie .

Ta Forma Rządzenia obejmuje nawet odpuszczanie grzechów

- Katolicka Encyklopedia , tom 12 "Papierz" p.265

Zbadaj Całe Niebiosa i ziemie a znajdziesz jedno istnienie które może wybaczać grzeszcznikowi , który może uwolnić go z ochowów piekła , to nadzwyczajne stworzenie , to ksiądz . Ksiądz Rzymsko Katolicki .

- Katolicki Kapłan , Strona 78Ty ksiądz na wieki : Mówi uświęcony biskup ... Który nie jesteś już człowiekiem , grzesznym synem Adama ale Alter Chrystus, inny Chrystus . Na zawsze ksiądz najwyższego , z mocą przewyższającą wszechmocnego  . Papierz nie jest tylko reprezentantem Jezusa Chrystusa , jest samym Jezusem Chrystusem skrytym za zasłoną ciała .

- Katolicki przegląd , Lipiec 1895Sam bóg musi podporządkowywać się wyroką swoich księży i wybaczać lub nie wybaczać , godnie z ich - księży , odrzuceniem , lub daniem przebaczenia . Wyrok księży ma pierwszeństwo i Bóg się mu podporządkowuje .

- Dostojęstwo i Obowiązki księży , Tom 12 . Str 27Kardynał Bellamine mówi : Wszystkie tytuły które pismo odnosi do Chrystusa jako głowy kościoła . Wszystkie te same tytuły odnoszą się również do papierza .

- On the Authority of Conculils , Tom 2 p.266Nadane z Rzymu z naszego pałacu 10 Lutego 1817 roku . IV Jurysdykcja najświętszego papierza , ojca naszego w Chrystusie i naszego Boga , Papierza Leona XII ...

- Rome As It Is , P. 180My na całej ziemi zajmujemy miejsce Boga wszechmocnego

- Listy Encekliczne Papierza Leona XIII , 20 Lipca 1894


Papierz ma moc zmienić czasy , unieważnić prawa i zwolnić od wszystkich rzeczy , nawet od przykazań Chrystusa .

- Dekretal De Transalt , Episcop . Cap .Papierz może modyfikować Święte prawo

- Propha Bibliotheca "Papa" Art. 2


Rzymskie "Dekrataria" :

"Papierz może wydawać wyroki i osądy przeciwne prawą narodów , parzeciwne prawu Bożemu i ludzkiemu , on może zwolnić samego siebie od zaleceń apostolskich . Papierz ma moc zmieniać czasy , znosić prawa oraz pozbywać się innych rzeczy nawet zasad i reguół chrystusa "