FANDOM


Katolicyzm uważa iż dzierzy on klucze do nieba i piekła poprzez posiadanie kluczy Piotrowych . Dzięki nim może on samodzielnie decydować czy zostaniesz zbawiony czy też nie , gdyż według kościoła Katolickiego bóg musi się podporządkować decyzją swoich kapłanów - Wielkie Zwiedzenie .