FANDOM


W najróżniejszcyh tytułach Papieskich , kościoła Rzymskiego w języku Łacińśkim jest ukryta liczba w bardzo wielelu ciekawych tutałach . Gdy wszystkie greckie nazwy zapiszemy jako liczby biorąc pod uwagę znaczenia liczbowego któremy w systemie greckim odpowiada każda litera - daje nam to za każdym razem liczbe Bestii - 666 . Zupełnie tak samo dzieje się z tytułem który widzimy na Babilońskiej tiarze którą posługują się Papieże gdy przyglądamy się liczbą biorąc pod uwagę system liczowy łaciński . Babilońska Tiara Papieska .

Przykładowe nazwy : Królestwo Łacińskie - HELATINE BASIEIA , Kościół Rzymski - ITALIKA EKKLESIA , Tytuł Papieski - LATEINOS

☀Musimy potraktować poważnie tę wskazówkę w Piśmie: ,,Kto ma rozum, niech obliczy liczbę zwierzęcia; jest to bowiem liczba człowieka” i nie powtarzać dziecinnie liczby 666, lecz naprawdę liczyć. Wtedy ten rachunek wygląda następująco: . V I C A R I V S F I L I I D E I . . 5 +1+100+1+5+ 1 + 50 + 1 + 1 + 500 . + 1= 666 . Większość nauczycieli biblijnych popełnia wielki, fatalny błąd w rozumowaniu. Oni mówią o antychrystowych rządach i ruchach, gdy rozchodzi się w gruncie rzeczy o niechrześcijańskie światopoglądy i systemy polityczne jak socjalizm, komunizm, ateizm, islam itd. Owszem, istnieją religie i rządy, które są przeciwko chrześcijaństwu, lecz to nie ma nic wspólnego z antychrystem, o którym mówi Biblia. Musimy zrozumieć, że duch antychrysta istniał już wtedy, gdy jeszcze nikt nic nie wiedział o islamie, ateiżmie, komuniżmie itd. Musimy sobie także uzmysłowić, iż w dniach apostołów aż roiło się od pogańskich religii i bałwochwalstwa. Jednak żaden mąż Boży nic nie mówił o tym, że to z owych środowisk przyjdzie antychryst – przeciwnie, Jan pisze zupełnie jasno o ludziach, którzy dostali się pod wpływ antychrystowego kierunku: ,,Wyszli spośród nas...” (1 Jan 2, 19. Tu chodzi więc o system wewnątrz chrześcijaństwa, który jednak praktyką i nauką przeczy Chrystusowi. Chodzi o człowieka, który rości sobie prawo bycia zastępcą Chrystusa na ziemi i działania na Jego miejscu, lecz równocześnie robi wszystko, aby powstrzymać ludzi od przyjścia do Chrystusa. Dlatego nie głosi Chrystusa ani Jego zbawiennej łaski, jak to czynili Piotr, Paweł i wszyscy mężowie Boży po nich – przeciwnie, próbuje z całych sił zwrócić uwagę wszystkich na siebie i popierającą go instytucję. Ci, którzy mu wierzą, są związani z jego osobą i nauką a nie z Chrystusem i biblijną nauką oraz praktyką. Na końcu będą istniały tylko dwie grupy: jedni będą zapieczętowani pieczęcią (str. 33) Bożą, ci drudzy napiętnowani znamieniem zwierzęcia. Prawdziwi wierzący otrzymają zapieczętowanie z góry, ponieważ tak jest napisane: ,,W nim i wy, którzy usłyszeliście słowo prawdy, ewangelię zbawienia waszego, i uwierzyliście w niego, zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym” (Efez. 1, 13). Kto odrzuca Słowo prawdy, pełną, czystą Ewangelię, nigdy nie może zostać zapieczętowany Duchem Bożym, ponieważ w takim wypadku sprzeciwia się Duchowi Bożemu. Takim ludziom pozostają tylko pobożne kłamstwa i błędy.

Oni zostaną napiętnowani znamieniem antychrysta.