FANDOM


Pogląd chrześcijański , wiara w stworzenie świata w 7 dni przez Boga , wyklucza teorie Ewolucji w tym teorie Wielkiego wybuchu . Chrześcijanie wierzący bibli i jej opisowi stworzenia to kreacjoniści . W przeciwnieństwie do twórcy , propagatora i wspierającego teoriie ewolucji kościoła katolickiego , biblijni chrześcijanie - protestanci , prężnie działali i działają jako kreacjoniści ujawiniając stanowisko nauki przeciw psudonauce Ewolucji i jej dogmatą .

Słynnymi kreacjonistami są Doktor Kent Hovind - amerykański babtysta czy też Profesor Doktor Walter Veith - Niemiecki Adwentysta Dnia Siódmego oraz wielu innych , w istocie każdy protestant nie uległy ekumenizmowi kościóła katolickiego wyznaje że Ewolucja jest kłamstwem wierząc w Biblijne stworzenie nawet jeżeli nie są fachowo zaangażowani w jej zwalczanie otwarcie się jej sprzeciwiają .

Kreacjonizm jest określany otwarcie przez jego przeciwków jako forma fundamentalistycznej religii , oczywiście chodzi o chrześcijaństwo . Co ciekawe kościół katolicki sprzeciwił się fundamentalistycznym chrześcijaną . Fundamentalistycznymi chrześcijanami są protestanci , ludzie wierzący w stworzenie , wierzący w zmartwychwstanie Jezusa , wierzących że jest on Bogiem , wierzących że dokonał on ofiary za ludzkość na krzyżu , przeciwko takim ludzią stworzona została Prowadzona przez kościół Katolicki Teoriia Ewolucji .

Lista Kracjonistów , wielu z nich jest autorami książek na temat stworzenia , noblistów , wynalazców , badaczy , odkryców , naukowców , liderów wojsowych , inżynierów :

Doktor Kent Hovind

Profesor Doktor Walter Veith

Doktor Don B. DeYoung , Fizyk

Doktor Jason Lisle , Dyreplanetarium muzeum stworzenia , astrofizyk

Doktor Gary Parker , Biolog

Roger Oakland

Doktor Larry Vardiman , Meteorolog

Świętej Pamięci Dave Hunt

Profesor Doktor Inżynier Werner Gitt

Michael Behe

William Demski

Michael Denton

Dean Keyon

Philip Johanson

Werner Gitt

Paul Nelson

Francis Becaon , ( 1561 - 1626 ) - Filozof

Johann Kepler ( 1571 - 1630 ) Astronom

Athanasius Kircher ( 1601 - 1680 ) Wynalazca

Jhon Wilkins ( 1614 - 1672 )

Walter Charleton ( 1619 - 1707 ) , Przewodniczący Królewskiej Akademi Fizyki

Blaisce Pascal ( 1623 - 1662 ) , Hydrolastk , Barometr

Sir Willaim Petty ( 1623 - 1687 ) , Statystyk , Ekonomista

Robert Boyle ( 1627 - 1691 ) , Chemik , Dynamika Gazów

Izzac Newton , Fizyk

Tycho Brache , Astronom

Werner von Braun , Szeg Amerykańskiego Programu Kosmicznego

Bracia Wright

John Ray ( 1627 - 1705 ) , Histroyk Naturalny

Issac Barow ( 1630 - 1677 ) , Profesor Matematyki

Nicolas Steno ( 1631 - 1686 ) , Stratygrafia

Thomas Burnet ( 1635 - 1715 ) , Geolog

Incerse Mather ( 1639 - 1723 ) , Astronom

Nehemiah Grew ( 1641 - 1712 ) Doktor Medycyny , Botanik

John Harris ( 1666 - 1719 ) , Matematyk

Gottwierd Wilhelm Leibnitz ( 1646 - 1719 ) Niemiecki  Matematyk , Fiozof , Prawnik , Fizyk , Historyk , Dyplomata .

John Flamsteed

John Flamsteed

John Flamsteed
( 1646 - 1719 ) , Pierwszy Astronom Królewski , Założyciel Obserwatorium Greenwich . Z wyników jego badań korzystał Izaac Newton oraz Edmund Halley .


William Derham

William Derham

'''Wiliam Derham ( 1657 - 1735 ) , Ekolog - Filozof Przyrodniczy , Astronom , Fizjolog , Angielski Duchowny Anglikański . W swoich publikacjach ukazywał oczywiste dowody na istnienie Boga , później posługiwał się nimi między innymi William Paley . W wieży kościoła w Upminster umieścił teleskop o długości 16 stóp i zajmował się obserwowaniem ciał niebieskich . Autor prac w temacie szybkości dźwięku .

Cotton Mather

Cotton MatherCotton Mather ( 1662 - 1727 ) , Fizyk , Amerykański Teolog Protestancki , Hisotryk , jeden z najbardziej wykrztałconych ludzi ówczesnej epoki , został pierwszym Amerykaninem przyjętym do Angielskiego Londyńskiego towazystwa Królewskiego . Autor prac w dziedzinie Medycyny , Polityki , Historii . Autor dzieła " Magnalia Christi Americana "
John Woodward ( 1665 - 1728 ) , Palentolog , Geolog

Samuel Finley Breese Morse

Samuel Finley Breese Morse

Samuel Finley Breese Morse ( 1791 - 1872 ) , Amerykański Wynalazca , twórca Alfabetu Morsa , prekursor telegrafii , syn Pastora i Geografa Jedidiaha Morse'a , 24 maja 1844 r. wysłał pierwszą wiadomość telegraficzną , która brzmiała " What hath God wrought " - sentencja z Biblii , księgi liczb
Thomas Sydenham

Thomas Sydenham

Thomas Sydenham - Angielski Lekarz , nazywany " Angielskim Hipokratesem . Teolog Naturalny - opierający się na dowodach faktu istnienia Boga , opartego o rozum .

Opisał on szczegułowo wiele chorób zakaźnych , w tym ospe prawdziwą , Dnę moczowatą , wprowadził on leczenie Malarii w Europie za pomocą rośliny " Chinowiec " , która chamuje rozwój Malarii .
Matematyka jest Alfabetem , przy pomocy którego Bóg opisał wszechświat .

- Galileusz , Złote Myśli Tom III , strona 80