FANDOM


Krucyfiks jest to krzyż z przybitym do niego Jezusem Chrystusem stosowany w Katolicyźmie , jest on symbolem porażki Jezusa na krzyżu i zostanie tam przybitym na zawsze jako niepełna i nieprzebłagana ofiara której ciągłą kontynułacje dokonuje się poprzez odprawanie mszy . Tak więc jest on symbolem Satanistycznym w znaczeniu i przypieczętowaniem tego że kościół katolicki nie chce by z niego stępował .

Powiązuje się z Transsubstancjacją w imie Satanistycznego Katolickiego obrzędu zwaną mszą - Msza Zwiedzeniem .

Ale Jezus nie jest już na krzyżu , jest w niebie i powróci jako Król królów . Symbolem chrześćijaństwa jest zwykły krzyż , będący symbolem zwycięstwa Jezusa na krzyżu .