FANDOMLuteranizm jest protestanckim ruchem wyrosłym na autorytecie Marcina Lutra . Marcin Luter były duchowny katolicki , jest uważany za jednego z prekursorów reformacji z powodu jego otwartego sprzeciwu przeciw Rzymowi i nauczaniu biblijnym . Otwarcie nazywał Rzym Babilonem , a Papieża Antychrystem . Całe masy Luteran zostały zabitych przez katolików , tak jak każdych innych chrześcijan przedtem .


Doktryny Edytuj

Zasada Sola Scriptula - tylko Pismo święte , pismo święte posiada najwyższy autorytet , słowo Boga w nim zawarte nie może zostać przewyższone przez żadnego człowieka i żadne jego prawo .

Sprzeciwialli się odpustą .

Nie Sprzeciwiali się chrztu nie mowląt , nastąpiło to później .

Powszechna dostępność pisma świętego i prawo do jego czytania - w przeciwieństwie do Papiestwa , które pod karą śmierci zakazało czytania lub posiadania choćby odpisy ewangelia dla prostych nie upoważnionych ludzi , reformatorzy walczyli o prawo dla każdego do posiadania oraz czytania Biblii .

Zbawienie z Łaski , nie z uczynków -  Luteranie jak i wszyscy inni reformatorzy wierzyli w biblijną doktrynę zbawienia jedynie poprzez laskę , nie poprzez uczynki jak to jest w katolicyzmie .

Pośrednik Jezus Chrystus - Luteranie wierzyli w Biblijny pogląd Biblii na możliwość zbawienia , w którym każdy człowiek ma kontakt z bogiem bez potrzeby udziału duchownych kościoła katolickiego dzięki pośrednictwie Boga , Jezusa Chrystusa , jedynie przez łaskę . Pogląd ten również warunkuje że to Jezus jest głową kościoła , a nie Papież .

Papież jest antychrystem , katolicyzm kościołem szatana - każdy reformator , każdy biblijny chrześcijanin wierzył na podstawie czytanej i studiowanej za reformacji Biblii , że Papież jest antychrystem a kościół katolicki przepowiedzianym przez Biblie kościołem szatana .

Opierali się zarówno na starym jak i nowym testamencie , księdze Daniela jak i księdze Objawienia .

A z poglądem tym zgadzali się wszystkie najtęższe umysły tamtych czasów i najwięksi myśliciele i mężowie , w tym Isaac Newton , który na - pisał więcej o Biblii nisz o nauce .

" Dlatego prosimy , aby wszyscy poważnie myślący chrześcijanie czytali księgę Daniela . Bo to ona da im pocieszenie i będzie ona dla nich wielką korzyścią w ciężkich czasach ostatecznych . "

- Marcin Luter

Inną osobą zalecającą czytanie księgi Daniela w czasach ostatecznych był Bóg Jezus Chrystus w 24 rozdziale Ewangelii Mateusza .

Luter miał nadzieje że sąd przyjdzie szybciej nisz za 100 lat , ponieważ wiedział że jeżeli tak się nie stanie , pismo święte ponownie zostanie odebrane ludziom . Wskazał on jasno " tu są boże przykazania " a tu są " Papieskie przykazania " .

Pobożność ewangelicka - opiera się głównie na posłuszeństwie wobec Słowa Bożego, na szczerej modlitwie, przykładnym życiu rodzinnym i sumiennym wykonywaniu wszelkich obowiązków tak jak jest to obecne w Biblii , również powołując się na Biblie nie uznaje celibatu .

Sam Luter Edytuj

Luter osobiście wierzył iż człowiek nie posiada wolnej woli , wydał on na ten temat dzieło o nie wolnej woli . Powołuje się on na fragmenty w którym człowiek mówi że był przed bogiem jak zwierze do puki nie uwierzył , jak zwierze czyli nie rozumnym , mylił się w tej sprawie .

Miał on problemy żołądkowe .

Gdy początkowo jako katolik studiował pismo , uważał że księga objawienia jest tak niezrozumiała że nie może należeć do Biblii , miał on w tedy na uwadze jako katolik , iż kościół katolicki na pewno nie jest może do niej pasować , do czasu w którym dopasował do proroctwa sam kościół katolicki i zrozumiał że to on jest kościołem szatana .

Luteranizm dziś Edytuj

Dziś tak jak każdy chrześcijański kościół , został on zinfiltrowany przez kościół katolicki .Co się stało z Protestantami .