FANDOM


Joseph Smith

Joseph Smith

Założycielem kościoła mormonów był Joseph Smith który był masonem 33 stopnia.

Jego następcą był Brigham Young który również był masonem 33 stopnia. Książka "Czarna szata" zdradza że był bliskim przyjacielem Petera De smet, jednego z bardziej wpływowych jezuitów w 19 wieku.

" Wieczorem otrzymałem pierwszy stopień wolnomularski w loży nauvoo zebranej w moim biurze . Byłem w loży masońskiej i osiągnąłem najwyższy stopień."

- Historia kościoła, Marzec 15, 1842  vol 4, strona 551 - 552,  Joseph Smith

Mormonizm naucza że Bóg posiada ciało, żyje na planecie "Kolob", posiada tysiące żon z którymi uprawia fizyczne stosunki seksualne, płodząc potomstwo.

Owe potomstwo materializuje się i manifestuje na ziemi w różnych rasach ludzkich zależnie od jakości spłodzonego dziecka. W zależności od dobrych cech duchowego potomka, manifestuje się na ziemi jako osoba białoskóra, jeżeli jakość będzie mniejsza, jako rasy uznawane historycznie w mormonizmie za niższe jak murzyni.

Według Mormonizmu murzynem był między innymi Kain, a samo znamię Kaina z księgi rodzaju, miało być przekleństwem czarnej skóry.

Mormoni praktykują "chrzest za zmarłych", rytułał ten umożliwia ewangelizowanie zmarłych przodków którzy w świecie duchowym dzięki tej praktyce, mają otrzymywać możliwość przyjęcia pośmiertnie bądź odrzucenia Mormonizmu.

"Badamy historię naszej rodziny, by poznać nazwiska i inne informacje genealogiczne i by umożliwić te obrzędy świątynne naszym bliskim zmarłym. Nasi przodkowie dowiadują się o ewangelii w świecie duchów i mogą przyjąć lub odrzucić obrzędy za nich dokonane. Matka Teresa powiedziała kiedyś: „Samotność i poczucie bycia niechcianym są najstraszniejszą formą ubóstwa”. Świadomość, że ta nędza samotności — odrzucenie przez najbliższych i oddzielenie od nich — może się rozciągać poza to ziemskie życie, jest naprawdę smutna. Praca wykonywana w świątyni może temu zaradzić."

- Mormon.org, "Historia rodziny", Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w dniach ostatnich

Kwestia Czarnoskórych Edytuj

Bruce R. McConkie

Bruce R. McConkie

Murzyni nie mają dostępu do kapłaństwa w tym życiu. W żadnym wypadku nie mogą otrzymać takiego powołania od Boga. (Abra. 1:20-27) Ewangelia zbawienia ich nie dotyczy. Murzyni nie są równi innym rasom, które mogą otrzymać niektóre z błogosławieństw, a zwłaszcza kapłaństwo i błogosławieństwa kościelne, ale człowiek nie stworzył tej nierówności. To dzieło Pana, oparte na jego wiecznym prawie i sprawiedliwości, wynika z braku duchowej dzielności tych ludzi w ich pierwotnym stanie.

- Apostoł Mormonizmu Bruce R. McConkie: Mormon Doctrine, 1966 , strona 527 - 528

W szerokim sensie, system kast ma korzenie w Ewangelii. To boski dekret. Ten podział jest właściwy i jest zatwierdzony przez Boga. Na przykład: Kain, Cham i cała rasa murzynów, zostali przeklęci ciemną skórą - to znamię Kaina, więc można ich traktować jako odrębną kaste, ludzie pochodzący z innego pokolenia Adama nie powinni się ze sobą wiązać.

- Apostoł Mormonizmu Bruce R. McConkie: Mormon Doctrine, 1966, strona 114

Mark E. Petersen

Mark E.Petersen

Jeśli w moim dziecku jest choć kropla murzyńskiej krwi, to jest przeklęte.

- Apostoł Mormonizmu Mark E. Petersen: Race Problems - As they affect the Church, strona 7

Brigham Young

Brigham Young

Podać wam prawo Boga w odniesieniu do rasy afrykańskiej ? Jeśli biały człowiek, z wybranego nasienia, zmiesza krew z nasieniem Kaina, karą według prawa Bożego jest śmierć na miejscu, zawsze tak będzie.

- Brigham Young: Journal of Discourses, t.10, strona 110


Cytaty Edytuj

Mormoni nauczają że Adam jest Bogiem

- Sekcja 27 , Doktrine of discoures , verse 11

Niektóre grzechy mogą być odpokutowane jedynie własną krwią

- Journal of Discoures , vol 4 , strona 53

Jezus urodził się w Jerozolimie

- The book of Mormon , Alma 7:10

Jezus poślubił Mariie , Marte oraz inne kobiety

- Journal of Discoures , Vol 2 , strona 81 - 82

" Murzyni nie mają dostępu do kapłaństwa w tym życiu . W żadnym wypadku nie mogą powołania od Boga . Ewangelia zbawienia ich nie dotyczy . Murzyni nie są równi innym rasą , które mogą otrzymać niektóre z błogosławieństw , a zwłaszcza kapłaństwo i błogosławieństwa kościelne , ale człowiek nie stworzył tej nierówności . To dzieło Pana , oparte na jego wiecznym prawie sprawiedliwości , wynika z braku duchowej dzielności tych ludzi w stanie w ich pierwotnym stanie . "

- Bruce R. McConkie : Mormon Doctrine , 1966 , strona 527 - 528

Joseph Smith ogłosił siebie Bogiem w Miejsce Pana Boga.

Bóg sprawił że Aron przemawia do dzieci Izraela i On sprawi , że ja będe dla was Bogiem , zamiast niego , jeśli wam się to nie podoba to musicie się z tym pogodzić.

- Joseph Smith, Nauki Proroka, strona 363

Fragment "History of the Church" Josepha Smitha, Strona 408 - 409, vol 6, 1844 rok

Tłumaczenie fragmentu z języka angielskiego na Polski - Beniamin Zabój

History of the Church - Joseph Smith, Strona 408

History of the Church - Joseph Smith, Strona 408

History of the Church - Joseph Smith, Strona 409

History of the Church - Joseph Smith, Strona 409

Dalej! Prokuratorzy! Wy fałszywi spekulanci! Całe piekło, gotujcie się. Wy płonące góry, spuście swoją lawę! Ostatecznie wyjdę na szczyt. Mam więcej do chlubienia się niż miał kiedykolwiek człowiek. Jestem jedynym człowiekiem który był zdolny zachować cały kościół razem, od czasów dni Adama. Większa część z większości stała przy mnie. Ani Paweł, Jan, Piotr, ani Jezus kiedy kol wiek to zrobił. Szczycę się, że żaden człowiek nigdy nie uczynił takiej pracy jak ja. Naśladowcy Jezusa uciekli od Niego, ale Święci w Dniach Ostatnich nigdy mi jeszcze nie uciekli ode mnie. Kiedy się mnie pozbędą, diabeł również pójdzie. 


Sprzeczności w Doktrynie Edytuj

Mormonizm naucza że musisz mieć więcej nisz jedną żonę by być zbawiony , jednocześnie jednak inne księgi Mormonów nauczają że jeżeli posiadasz więcej nisz jedną żonę - jesteś potępiony.


Cytaty Edytuj

"Jeżeli trafimy do piekła , wyrzucimy z stamtąd diabły i stworzymy niebo . Tam gdzie są ci ludzie , jest dobre towarzystwo . Co nas obchodzi gdzie jesteśmy , jeżeli w dobrym towarzystwie ? "

- Joseph Smith, 23 czerwca, 1843

" Jedną z najbardziej szkodliwych doktryn wymyślonych przez człowieka jest doktryna o usprawiedliwieniu przez wiarę , która to doktryna , zakorzeniła się w sercach milionów ludzi od czasów tak zwanej reformacji "

- Joseph Smith, The Restoration of All Things, strona 192

" Bóg sprawił że Aron przemawiał do dzieci Izraela i On sprawi że , że ja będę bogiem dla was zamiast Niego : Jeśli wam się to nie podoba , to musicie się z tym pogodzić "

- Joseph Smith, Teachings of the Prophet, strona 363

" Musicie nauczyć się być Bogami "

- Nauki założyciela ruchu mormonów Josepha Smitha strona 346, 347

8 Marca 1873 roku , przemawiając z kazalnicy Namiotu Mormona w Salt Lake City , Przewodniczący Brigam Young oświadczył :

" Diabeł powiedział prawdę ( o boskości ) ( ... )  Nie oskarżam Matki Ewy . Za nic w świecie chciałbym , aby owoc ów pozostał niezjedzony " .

- Dave Hunt, T.A MacMalchon, Zwiedzione Chrześcijaństwo, Strona 67