FANDOM
Pierwszą rzeczą jaką zrobił Hitler po dojściu do władzy było wysłanie członków ekspedycji SS do Tybetu w celu poszukiwań plemienia Arian - nad ludzi opisanych przez największą teozowke ubiegłego Wieku Helene Petrowną Blavasky ( Blawacki ) , autorkę the Secret Doctrine . Była to książka z którą Hitler nie rozstawał się nigdy .

Autorem Mein Kampf przypisywanej Hitlerowi był Ojciec Bernard Stempfle co można w rzeczywistości przeczytać w samej książce . Jezuita napisał Mein Kampf według więziennych zapisków Hitlera a Adolf sygnował dzieło swoim nazwiskiem . W Mein Kampf cały antysemityzm i nienawiść do protestantyzmu ma swoje podstawy w dziełach innych autorów ojców Jezuitów . Lovlera , Pachlera , Mukermana a Adolf klepał tę nauki jak tylko był w stanie to zrobić .

Panowie Pachler i Mukerman głosili faszystowskie doktryny nazizmu w czasach gdy Hitler był w kołysce . Jezuita Mukerman zachwalał rasową eugenikę i sterylizacje . Encyklika Piusa XI z 1931 r. Quadragesimo anno jest niczym innym jak fundamentem państwa policyjnego i faszystowskich doktryn , państwa w którym nie ma miejsca dla Żydów , Protestantów , Schizmatyków , Liberalnych Katolików oraz Ateistów i wszystkim którzy nie są zgodni z Papierzem . Kościół Katolicki a Żydzi .

Nie zapominajmy że oprócz żydów Adolf Hitler skazał na śmierć 2 i pół miliona wykształconych obywateli Niemieckich , profesorów którzy zostali przez niego zamordowani , myślący ludzie nie są potrzebni w katolicyzmie , ma  być jedynie plebs oraz oświeceni boską mocą fałszywego Boga - Papieża , najwyższego w hierarchii Masonów którzy są mu całkowicie podlegli , jemu oraz zakonowi Jezuitów którzy stworzył i kontroluję Masonerie .

Człowiekiem który pozwolił Hitlerowi zaistnieć i dzięki któremu Hitler doszedł do władzy , uzyskując stanowisko Kanclerza , był katolicki Nuncjusz Apostolski , Frazn Von Papen . Ten człowiek realizował plan Jezuitów i Watykanu na mocy którego powstała cała Partia Nazistowska , prowadzonej przez Jezuickiego niewolnika Adolfa Hitlera , za pomocą którego rozpętano piekło za II wojny światowej .


" Franz von Papiem , urodzony 1879 roku . Niemiecki polityk prawicowy i dyplomata . W 1932 kanclerz Rzeszy . Wynegocjował przymierze pomiędzy nazistami i konserwatystami , w wyniku którego Adolf Hitler otrzymał w 1933 stanowisko Kanclerza , a Papen został wicekanclerzem w jego rządzie . Był wysłannikiem do Austrii oraz niemieckim ambasadorem w Turcji do 1944 roku . "

- Encyklopedia Polonica , strona 1779 - 1780

" Coraz większa liczba literatury antyżydowskiej i antysemickich organizacji jest dowodem że naród jest gotowy do walki z judaizmem "

- Ojciec Ba , Jezuita " Im Stimmer der Zeit " , 1921 str. 172

" Trzecia Rzesza jest pierwszą potęgą , która nie tylko uznaje ale i wprowadza w życie najwyższe zasady Papiestwa "

- Franz von Pappen , nuncjusz apostolski 14.01.1934 r.

" Faszyzm jest formą rządów , która koresponduje najściślej z koncepcjami kościoła Rzymskiego . "

- Civilta Cattolica , oficjalny organ zakonu Jezuitów , 1939

" Wiele się nauczyłem od zakonu Jezuitów , do teraz , nigdy nic nie było potężniejszego niż system hierarchiczny kościoła katolickiego . Dużo przeniosłem z tej organizacji do mojej własnej Partii . "

- Adolf Hitler , Secret History of the Jesuits

" SS zostało utworzone zgodnie z zasadami Jezuitów . Himmler - dowódca SS , był blisko związany z Jezuitami poprzez swego ojca i brata . Hitler powiedział o nim : Widzę Himmlera jako naszego Ignacego Loyole "

- Secret History of the Jesuits

" Ustanowienie III Rzeszy , jednoczy narodowo socjalistyczne państwo z katolickim chrześcijaństwem . "

- Jezuici o III Rzeszy , Edmung Paris , The Secret History of the Jesuits , strona 164


Adolf Hitler był produktem kościoła Katolickiego . Mein Kampf wychwala Katolicyzm już na stronie 4 a dalej podkreśla wartości kościoła w opozycji do protestantyzmu , pochwala nienaruszalność katolickich dogmatów , nietolerancyjną postawę Jezuickiego szkolnictwa a także konieczność ślepej wiary i absolutnej wierności przywódcy a dodatkowo nieomylność papieża .

Kościół Katolicki prężnie działał w ratowaniu nazistów po wojnie . Wielu zostało poprowadzonych do Rzymu gdzie zostali chętnie przywitani , głównym punktem zbioru dla Niemieckich uciekinierów , także z SS , był Niemiecki Instytut , Santa Marija fiedel anna w Rzymie . Alojzy Hudal , Austriacki Biskup który pomagał nazistą , tak jak każdy przykładny katolik , wykazywał socjalistyczne przekonania . Hudan pomagał w ucieczce oficera SS , sekretarz Hudala , Hansmaller wspomina w nieopublikowanym nagraniu o istotnych informacjach , w których wspomina jak Hudal ogłosił radość z przywitania ponad 100 hitlerowskich zbrodniarzy wojennych , że mogą szukać ich gdzie tylko chcą , lecz tu są bezpieczni . Po wojnie Rzym stał się punktem przerzutowym dla uciekinierów z całej Europy . Proboszczowie stali się fałszerzami dokumentów , co również jest wspominanie i dokładnie opisywane w nagraniach .

Poza samym Hudalem było wielu innych . Potwierdzają to Amerykańskie służby , potwierdza to William Gowen z Tajnych Amerykańskich służb specjalnych . Sam Hudal pozostał przez resztę lat na swoim wysokim stanowisku przez lata rektora kolegium kapłańskiego . William Gowen uważa że miał on odwrócić uwagę świata od innego katolickiego kapłana Kronoslava Dragonowicza , jednego z księży w służbie faszystowskich Ustaszy w Chorwacji , który po wojnie był jednym z głównych organizatorów ucieczek zbrodniarzy wojennych którego podopiecznym był pomocnik Hitlera i lider chorwackich ustaszów Ante Pawelić który był odpowiedzialny za masowe mordy na Żydach i Serbach podczas II wojny światowej . Najgorsi mordercy byli ratowani tylko dlatego że byli katolikami , Kronoslava Dragonowicz który przemycał za pieniądze również amerykańskich agentów przyjmował jedynie tych będącymi "dobrymi katolikami" . Dzięki Watykanowi sprawiedliwości unikali słynni hitlerowscy zbrodniarze , zostali oni uratowani przez kościół katolicki .

" Po załamaniu się katolickiego rzadu , stałe się , szczególnie właśnie zagraniczne klasztory Franciszkanów , miejscami ucieczki wielokrotnych morderców , w Austrii Klagenfurt , we włoszech Modena , a także we Francji "

- K. Deschner , " Ponownie zapiał Kogut " , strona 625


Wcześniej kościół katolicki zaplanował i pomógł w dojściu do władzy Hitlera . W tym celu w Niemczech została założona partia Katolicka , której liderem był gorliwie wspomagający Hitlera Franz von Papen który pomógł mu w szybkim dojściu do władzy .

Myślenie Jezuickie Hitlera było oczywiste , Hitler powiedział :

" Chrześcijaństwo uważam za najbardziej zwodnicze i zgubne kłamstwo w historii "

- Adolf Hitler cytowany przez Larrego Azara , Twentieh Century of Crisis , strona 180

Swastyka stosowana przez Nazistów , została przyjęta przez Hitlera od Katolickiego księdza Ojca Hagena .

Katolik Leon Degrelle przed wybuchem drugiej wojny światowej był belgijskim działaczem oraz publicystą katolickim i narodowo-nazistowskim , następnie dowódcą walońskich ochotników na froncie wschodnim dla Reżimu Niemieckiego . Był on Nazistowskim Kolaborantem , mianowanym na stanowisko oficera SS . Negował on Holokaust , był on autorem tak zwanego " kłamstwa oświęcimskiego " - kłamstwa które zapoczątkowały tak zwaną Rewizje Holokaustu , czyli negacji Holokaustu i jego wszelkich aksjomatów w Historii . Schronienia udzieliła mu Katolicka Hiszpańska dyktatura Katolika Generała Francisco Franco , gdzie Leon Degrelle przebywał do końca życia aż do roku 1994 . Adolf Hitler powiedział o nim :

" Gdybym miał syna , chciałbym, aby był taki jak ty "

Leon Dergelle urodził się w katolickiej rodzinie , potem był on edukowany przez Jezuitów w szkole średniej w Namur . Potem kontynuował naukę na wydziale prawa Uniwersytetu w Louvain, gdzie aktywnie działał w Akcji Katolickiej czyli ruchowi Lajkatu Katolickiego na rzecz nasycenia społeczeństwa wartościami katolickimi . Gdy wrócił on z wyprawy z Meksyku , napisał on prace na temat prześladowań katolików w Meksyku . Powrocie do Belgii władze kościelne powierzyły mu stanowisko dyrektora katolickiego wydawnictwa Christus Rex czyli " Chrystus Król " - tak samo nazwał swój katolicki faszystowski ruch w 1935 roku . To Katolickie ugrupowanie w Belgi w okresie okupacji podjęło się kolaboracji z Nazistowskimi Niemcami . Otrzymał on najwyższe możliwe do uzyskania odznaczenie III Rzeszy - Krzyż Rycerski Krzyża Żelaznego . Do dziś Katolik Leon Dergelle jest kultywowany za zaprzeczanie Holokaustowi przez katolickie " patriotyczne " Polskie ugrupowanie ONR .

" W Przeciwieństwie do niemieckich rekrutów SS , duńscy ochotnicy składali przysięge wierności Adolfowi Hitlerowi jako głównodowodzącemu Wehrmachtu , nie zaś przysięge bezwzględnego posłuszeństwa Fuhrerowi Rzeszy . "

- Zbrodnicze Frormacje , Chris Bishop , " Zagraniczne Formacje SS , zagraniczni ochotnicy w Waffen - SS , 1940 - 1945 " , Strona 10

Katolik Leon Degrelle o Holokauście , 1973 rok , Napisy PL

Katolik Leon Degrelle o Holokauście , 1973 rok , Napisy PL

Na nagraniu w Hiszpanii z 1973 roku , katolik Leon Dergelle publicznie pod ochroną państwa Hiszpańskiego pod dyktaturą katolicka Generała Francisco Franco , z wściekłością negował holokaust . W jego mieszkaniu widoczna jest flaga Katolickiego Ruchu Hiszpańskich Karlistów .

" Przede wszystkim jednak potrzeba Wiary i katolickich zasad. Jak mawiał Leon Degrelle, rewolucja duchowa, albo bankructwo epoki. " - Nacjonalista.pl , Portal ONR-u , " Podludzie Istnieją w Każdej Rasie " , 8 stycznia 2017

Józef Paul Geblers

Józef Goebbels również był wyszkolonym Jezuitą . Goebbels pochodził z katolickiej rodziny , uczęszczał do katolickiego gimnazjum , uczęszczał on do szkoły z internatem prowadzonej przez Franciszkanów , w Bleijerheide .

Adolf Hitler na patrona NSDAP , wybrał Katolika Albrechta Niedźwiedzia , dokonywał on w celu " Chrystianizacji " na katolicyzm , w brutalnej Krucjaty na Pogan , podbijając ich konwertując siłą na Katolicyzm . Natomiast samą wojnę przeciw Bolszewizmowi , Hitler  nazwał " Krucjatą " .

" Walońscy Ochotnicy , gotowi do wzięcia udziału w wielkiej antybolszewickiej krucjacie zorganizowanej przez nazistów , musieli wstąpić do ochotniczego Legionu ( Legion des Volontaires Francis - LVF ) w ramach Wehrmachtu nie zaś SS . "

- Zbrodnicze Frormacje , Chris Bishop , " Zagraniczne Formacje SS , zagraniczni ochotnicy w Waffen - SS , 1940 - 1945 " , Strona 12


" W celu nadania antybolszewickiej krucjacie jeszcze bardziej międzynarodowego charakteru , Niemcy nakłoniły swoich sojuszników do wzięcia udziały w kampanii . "

- Zbrodnicze Frormacje , Chris Bishop , " Zagraniczne Formacje SS , zagraniczni ochotnicy w Waffen - SS , 1940 - 1945 " , Strona 13


" Do Szanownego pana Adolfa Hitlera , wodza i kanclerza Rzeszy Niemieckiej . Z początkiem naszego pontyfikatu pragniemy zapewnić Was o naszym zaangażowaniu w duchowe dobro narodu niemieckiego powierzonego Waszemu przywództwu . Wzywamy Wszechmogącego Boga , aby zesłał Wam prawdziwe szczęście wypływające z religii ( ... )

- Papierz Pius XII , list do kanclerza Niemiec , Adolfa Hitlera , Rzym 6 Marca 1939 rok .


" Do słynnego pana Adolfa Hitlera , słynnego kanclerza Niemieckiej rzeszy , wspominamy z wielką przyjemnością lata spędzone w Niemczech w roli nuncjusza apostolskiego a więc uczyniliśmy wszystko co w naszej mocy by ustanowić harmonijne relacje między państwem a kościołem , teraz jeszcze bardziej żarliwie modlimy się o osiągnięcie tego celu . "

- Papież Pius XII


" Adolf Hitler był głęboko zafascynowany wiedzą ezoteryczną , Teozofią . Wierzył głęboko , że jest prowadzony przez oświeconych mistrzów ( ... ) Ludzie doświadczali w Hitlera uczucia strachu i nadnaturalnej siły . Fuhrer był całkowicie pochłonięty okultyzmem , należał do Thule Gesellschaft - tajnej organizacji zrzeszającej wtajemniczonych w okultyzm . W nim widział swą siłę , która hipnotyzowała tłumy . "

- Denis de Raugement " The Spear of Destiny " str. 65


" Prześladowanie kościoła katolickiego w Niemczech było skierowane tylko przeciwko tym elementom , które nie podporządkowały się w pełni rozszerzającej się centralizacji władzy w kościele i państwie . "

- Behind the Dictators, Leo H. Lehmann, , New York , Agora Publishing Co. 1942 , strona 44 , 49 , 55


To Jezuicki ksiądz , ojciec Stamepfle , nie Hitler , naprawdę napisał Mein Kampf

- Leo H.  Lehman - Amerykański Historyk , 1942 , American Historian


Kto napisał Mein Kamp f? Mein Kampf, biblia Nazistów, była podobno napisana przez Hitlera, ale Otto Strasser w " Hitler i ja " , twierdzi, że Mein Kampf została napisana z notatek dostarczonych przez Hitlera przez rzymsko-katolickiego księdza, którym był Ojciec Bernard Stempfle. Otto Strasser, rzymski katolik, był jednym z założycieli Partii Nazistów; Stempfle, znany antysemita, był członkiem Rzymsko-katolickiego Zakonu Świętego Jeremiasza.

- Andrew Sinclair , Wielka Konspiracja Milczenia , strona 9


Fuhrer doszedł do władzy dzięki głosom Katolickiego Centrum zaledwie kilka lat wcześniej, jednak większość celów w sposób cyniczny ujawnionych w Mein Kampf już została zrealizowana. Książka ta, butne wyzwanie dla zachodnich demokracji, napisana została przez jezuitę, ojca Stempfle i podpisana przez Hitlera. I chociaż wielu ignoruje ten fakt, to właśnie 'Stowarzyszenie Jezusa' udoskonaliło treść słynnego pangermańskiego programu w sposób opisany w tej książce, a Fuhrer go zatwierdził .

- The Secret History of Jesuits , Strona 138


" No cóż , mam w głowie które warto wypowiedzieć , na przykład gdybym panu powiedział że moim zdaniem pomysł z Marią Dziewicą i Niepokalanym poczęciem jest śmieszny i według mnie Maria musiała mieć z kimś stosunki by urodzić Jezusa , mógłby pan pomyśleć że to obraza kościoła . Mnie wszystko jedno czy obraża się kościół , ale nie chce żeby to dotarło do gazet , bo mogło by to mi zaszkodzić bardziej niż moje antysemickie wypowiedzi , które są powszechnie znane i drukowane regularnie w prasie . "

- Julius Streicher , wydawca i redaktor naczelny antysemickiego pisma " Der Strumer " . Uznany za winnego zbrodni przeciwko ludzkości przez sąd w norymberdze i powieszony 16 Października , 1946 Roku , w odpowiedzi Leonowi Goldenshonowi , psycholowi Amerykańskiemu , Rozmowy Norymberskie , Leon Goldenshon , strona 316


W Niemczech, nuncjusz papieski w Berlinie, mgr Pacelli i Franz von Papen, wtajemniczony szambelan Papieża, poparł 'unię z Rzymem' i skoncentrował się na obaleniu Republiki Weimarskiej. Niemieccy katolicy byli wrogo nastawieni do nazizmu ale wiedzieli, że sam papież jest 'pozytywnie usposobiony do Hitlera'. W konsekwencji czego, Katolickie Centrum będące osią wszystkich większości parlamentarnych, opowiedziało się 30 stycznia 1933r za pełnymi prawami dla Hitlera.

- Edmond Paris , " Watykan przeciwko Europie " , strona 15


" Adolf Htiler jednak zawarł z Papenem ugodę - miał zostać kanclerzem , von Papen zaś wicekanclerzem ."

- Ed Rayner Ron Stapley , " Mity Błędy i Oszustwa w Historii " , Strona


"Wieczorem 30 stycznia 1933r, dnia, w którym ustanowiono Gabinet, stałem za Hitlerem na balkonie nowego biura ambasady. Patrzyliśmy na niekończący się pochód, setki tysięcy ludzi, którzy z pochodniami w rękach maszerowali przed Hindenburgiem i Fuhrerem. Twarz Hitlera była pełna zadowolenia, a gdy odwrócił się aby mi coś powiedzieć, w jego głosie słychać było szlochanie. 'Cóż za ogromne zadanie postawiliśmy sobie, Herr von Papen..!'

Ucieszyłem się, że mogłem się do tego przyczynić... 'Jesteś żołnierzem, Herr von Papen', powiedział do mnie, 'więc wiesz o tym, że należy zawsze maszerować z największymi i najsilniejszymi batalionami. Jeżeli pan i ja będziemy maszerowali razem, mamy zapewnioną większość, a co za tym idzie, sukces!'"

- Franz von Papen , cytowany przez Edmonda Parisa , " Watykan przeciwko Europie " , strona 96


"Niektórzy jednak powiedzą, że katolicyzm wierzy w Boga. Jak tak naprawdę mogą oni wierzyć w Boga mordując zarazem 69 milionów ludzi i nadal mordując chrześcijan do dnia dzisiejszego w Meksyku, Kolumbii i Hiszpanii? Nawet Hitler był katolikiem tak jak wszyscy jego generałowie i doradcy. Czy papież kiedykolwiek ekskomunikował Hitlera albo któregokolwiek z jego generałów za te zbrodnie? Nigdy! W rzeczywistości, tak jak napisałem w swojej książce, Powstanie i upadek kościoła rzymsko-katolickiego, papież był tak samo zaangażowany w wojnę jak Hitler, czy katolik Mussolini i dlatego jest tak samo winny morderstwa sześciu milionów Żydów. Tak naprawdę, papiestwo było zaangażowane w,- lub też podżegało do większości, jeżeli nie wszystkich, europejskich wojen przez całe stulecia".

- F. Paul Peterson , " Grób Piotra niedawno odkryty w Jerozolimie "  Edycja 4 , strona 63


( Adolf Hitler o Żydach ) Kościół katolicki przez piętnaście stuleci traktował Żydów jak szkodników, zamykał ich w gettach i tak dalej, ponieważ zorientowano się czym są Żydzi. Ja odwołuję się do tych piętnastu stuleci.

- Joachim Heldt, Gott in Deutschland. Eine Reportage uber Glaube und Kirche, Hamburg 1963, s. 168.


Zawarcie przez Watykan traktatu z nowymi Niemcami oznacza uznanie przez Kościół katolicki państwa narodowosocjalistycznego. Traktat ten jasno i wyraźnie pokazuje całemu światu, że twierdzenie o wrogości narodowego socjalizmu do religii jest kłamstwem. (…) Konkordat dał Niemcom możliwość i stworzył sferę zaufania, która będzie miała szczególne znaczenie w pilnej walce z międzynarodowym żydostwem.

- John Cornwell, Papież Hitlera: Sekretna historia Piusa XII, tłum. Andrzej Grabowski, Warszawa 2006, s. 59.


,,O różne rzeczy można oskarżać Adolfa Hitlera, ale z pewnością nie o to, że na piśmie nie wyłożył dokładnie, jakiego rodzaju Niemcy pragnie uczynić, jeśli dojdzie do władzy, i jakiego rodzaju świat ma zamiar stworzyć poprzez zbrojny podbój niemiecki."

- Willam H. Shirer , " Powstanie i upadek Trzeciej Rzeszy "


" Kandydaci mieli spełniać surowe kryteria fizjonomiczne i psychologiczne  pod względem charakterologicznym i " duchowym " .

- Zbrodnicze Frormacje , Chris Bishop , " Zagraniczne Formacje SS , zagraniczni ochotnicy w Waffen - SS , 1940 - 1945 " , Strona 10


" Katolicka partia Centrum uległa samorozwiązaniu za cene podpisania przez Hitlera Konkordatu z Watykanem ; podpisano go 20 lipca 1933 roku . "

- Antoni Czubiński , " Europa 20 wieku " , Wydanie V , 2003 rok , Strona 127


Fritz Sauckel

Katolik Fritz Sauckel

" Sądzi że największym błędem było " odejście od chrześcijaństwa " , za które obwinia Bormanna . Sauckel przyznaje , że on także odszedł z Kościoła , ale w duszy i na łonie rodziny pozostał " głęboko religijny " . Nie mogłem zrozumieć , co ma na myśli . Miałem wrażenie , że użył słów , które ładnie brzmiały i współtworzyły obraz , jaki starał się malować : dobrego , solidnego , robotnika , który był tak zajęty robieniem dobrych rzeczy i swoimi ideałami , że poszedł za partią , chociaż przeczówał , jakieś podejrzane sprawy . "

-  Fritz Sauckel , Generalny Pełnomocnik do spraw ludności robotniczej terenów okupowanych przez III Rzesze , 1946 rok , " Rozmowy Norymberskie " , Leon Goldenshon , strona 265

" Ósmego albo 9 maja był w Berchtesgaden , gdzie dobrowolnie poddał się Amerykanom , w czym pośredniczył tamtejszy katolicki proboszcz . Wtedy , jak powiedział , " powrócił na łono Kościoła " . ( ... ) Później wygłosił masę banałów , w któych ogólnie chodziło o to , że Bóg jest miłością , bez miłości nie można niczego dokonać i tym podobne . "

- Fritz Sauckel , Generalny Pełnomocnik do spraw ludności robotniczej terenów okupowanych przez III Rzesze , 1946 rok , " Rozmowy Norymberskie " , Leon Goldenshon , strona 266

Erich Von Dem Bach-Zelewski

Katolik Erich Von Dem Bach-Zelewski

" Moja żona jest luteranką . To był tylko wybieg , ponieważ ja jestem katolikiem i chociarz już od kilku lat nie praktykowałem , w rzeczywistości nigdy nie odszedłem z Kościoła . ( ... ) Tutaj w więzieniu dowiedziałęm się od katolickiego kapłana , że nadal jestem katolikiem i zawsze byłem oficjalnie katolikiem . Kościół Katolicki uznaje odejście z Kościoła dopiero wtedy , jeśli się zażąda tego od księdza . A ja nigdy tego nie zrobiłem . Mówię o tym w zaufaniu tylko Panu . Nie chę wyciągać tego w sądzie . Jeśli chodzi o Kościół , katolicki kapelan mówi , że jestem dobrym katolikiem . W oczach państwa odszedłem z Kościoła . W oczach Kościoła z niego nie odeszłem " .

- Erich Von Dem Bach-Zelewski , 1946 rok , " Rozmowy Norymberskie " , Leon Goldenshon , strona 336 - 337

Wszelkie Źródła na temat Piusa XII , oraz roli Kościoła Katolickiego w III Rzeszy są celowo pomijane , cenzurowane a światowe media oraz prasa próbuje oszukać ludzi broniąc Kościół Katolicki przeciwko zarzutom .

Przykładem tego jest artykół z Newswekka z 1998, s. 35 broniący Papieża XII , niestety fatalnie i nieudolnie , ponieważ linia obrony w nim zastosowana nie ma żadnego odbicia w rzeczywistości .

Artykół stwierdza wyraźnie że : " Pius XII ani razu nie wy­po­wiedział się publicznie przeciwko Holokaustowi. "

- To prawda , jednak Au­tor cytuje jako POCHWAŁĘ pod adresem Piusa XII, wcześniej zamieszczoną już w New York Timesie ( 12 XII 1941 ) za  " pub­li­cz­ne wypowiedzi na rzecz pokoju, a przeciwko wojnie . " Co jest czystą Hipokryzją , a Biblia zakazuje nam Być hipokrytami i obłudnikami . 

W eseju zacytowano wypowiedź z orędzia bożona­ro­dze­niowego Piusa XII z 1942 roku , skierowanego do świa­ta , i nazwano tego papieża :

" pierwszą postacią o mię­dzynarodowym znaczeniu , która potępiła to , co stop­nio­wo zamieniało się w holokaust ” .

Zwróćmy uwagę na prze­myślną figurę słowną : „ co  stopniowo za­mie­niało się w holokaust ” zamiast słowa „ Holo­kaust ” .

Tymczasem oficjalną politykę antyżydowską re­a­li­zowano już od lat i Holokaust od lat już trwał .

W orędziu bożonarodzeniowym z 1942 roku nie by­ło ŻADNEJ konkretnej, choć tak upragnionej przez obro­ńców Piusa XII , wypowiedzi ( i wypowiedź taka ni­gdy nie padła głośno z jego ust ) , która jednoznacznie zwra­całaby uwagę na deportacje i eksterminację Żydów oraz potępiała ją .

Wbrew naiwnym pochwałom w Newsweeku , wy­gła­sza­nym 56 lat po orędziu z 1942 roku , ludzie cierpiący w piekle zgotowanym przez Hitlera byli przede wszy­st­kim gorzko rozczarowani reakcją Papieża . Kłamstwa Newswekka są perfidne i jest to jawne wyśmianie ofiar Holokaustu jak cała Obrona Papieża XII przez katolików która jest jawnym pluciem w twarz narowoi Polskiemu i zamordowanym przez III Rzesze ludzią w tym żydą .

To wystapienie Papieża XII z 1942 roku zostało tak znienawidzone przez ofiary III Rzeszy . 

List protestujący przeciwko opo­rtunizmowi tego orędzia skierował do papieża 2 sty­cz­nia 1943 roku prezydent Rządu Polskiego na Uchodź­stwie Władysław Raczkiewicz . Czytamy w nim między innymi :

" „Oj­cze Święty! W tej tragicznej chwili naród mój walczy nie ty­lko o swoje życie, ale i o wszystko, co jest w jego oczach święte. Błagają oni [...] aby podnieść głos i po­ka­zać jasno i wyraźnie, gdzie tkwi zło, i potępić wy­słu­gu­ją­cych się złu [...] Stolica Apostolska musi przerwać mi­l­cze­nie..."

Saul Friedlander, Pius XII and the Third Reich: A Docu­men­ta­tion, Alfred A. Knopf, 1966, s. 131-133.


Mimo Agnonalnych Błagań rządu Polskiego , proźba nigdy nie została spełniona , mimo że nikt nawet nie powinien o nią prosić .

Pomimo wielu takich głosów z różnych stron Sto­lica Apostolska, rzekomy według katolików światowy strażnik mo­ral­no­ś­ci , nie przerwała haniebnego milczenia w obliczu naj­gor­szego zła, jakie oglądał świat .

Dla poparcia swego wybielania Piusa XII Newsweek wspo­mina o :

„11 tomach poświęconych latom wojny, opu­b­likowanych przez archiwa watykańskie...”

Nie wspo­mina jednak o tym , że archiwa te - co przy­zna­ją ofi­cjalne wydawnictwa watykańskie - są :

" zamk­nię­te dla publiczności i historyków ".

-  La Civilta Cattolica 21 III 1998 i L'Osservatore Romano 29 V 1998.


Jezuici : An­gelo Ma­r­ti­ni , Burkhart Schneider i Pierre Blet , otrzy­ma­wszy od kościoła prawo wstępu do tych archiwów, ze­stawili te 11 to­mów , których nie sposób jednak uznać za w pełni udo­kumentowane i bezstronne . W kon­te­kś­cie nieustannego odmawiania do­stę­pu do ar­chiwum wa­tykańskiego najlepszym słowem określenia tej sytulacji jest TUSZOWANIE prawdy przez jezuitów .

Książka Friedlandera za­wiera du­żo cy­ta­tów z archiwów nazistowskich . Autor chciał je po­równać z archiwami watykańskimi , ale nie otrzy­mał po­zwolenia . We wstępie Friedlander pisze :

" Przy­go­to­wu­jąc tę książkę ki­lkakrotnie podejmowałem pró­by uzy­s­kania wstępu do Ar­chiwum Watykańskiego . Na próżno " .

Jest to jawny dowód PRZEICWKO całemu Kościołowi Katolickiemu i obnażający próby wybielania historii dla Kościoła Rzymsko Katolickiego .


" Nie udowodni mi Pan swojej niewiedzy o tym, że Hitler i naziści przygotowywali spisek przeciwko nam. Nawet katoliccy biografowie piszą, że przez wiele lat był Pan najlepiej poinformowaną osobą w całej Trzeciej Rzeszy. Po podpisaniu konkordatu, tak ważnego dla Hitlera, von Pappen, który w Norymberdze z wielkim trudem uratował swoje życie, powiedział: "Trzecia Rzesza jest pierwszym mocarstwem nie tylko uznającym, lecz w dalszym ciągu wprowadzającym w życie szczytne zasady papiestwa".

Pańscy kardynałowie i biskupi w Rzymie błogosławili oręż użyty przeciw bezbronnym Abisyńczykom. Pański kardynał Schuster z Mediolanu ogłosił podbój Abisynii, jako świętą wojnę, która pozwoli zatriumfować w tym kraju krzyżowi chrześcijańskiemu. Pan rości sobie prawa, aby nadal nazywać swój kościół - Kościołem Bożym i w konsekwencji żądać, abym ja, szef cywilnego, konstytucyjnego państwa zgodził się uznawać Pana jaki mojego zwierzchnika, a w ten sposób jako zwierzchnika narodu amerykańskiego. "

- List Prezydenta Stanów Zjednoczonych Harry'ego Trumana do Papieża Piusa XII , List opublikował paryski miesięcznik "Sennaciulo" nr 647/1959


Twierdzenia że Papież , nawet gdyby potępił działania Hitlera , były by bezcelowe bo nie wywarły by na Hitlera żadnego wpływu są fałszywę nie sprzeczne z faktami historycznymi .

Archiwa nazistowskie po­kazują coś wręcz przeciwnego - iż Hitler do samego ko­ńca obawiał się wypowiedzi papieża , nawet w chwili gdy niemieckie wojska kupowały Włochy i otoczyły Wa­ty­kan .

Po zarządzeniu przez Hitlera deportacji i eks­ter­mi­nacji wszystkich Żydów z Rzymu i Włoch biskup Hu­dal, otwarcie sympatyzujący z Hitlerem , przesłał tele­gram do Berlina , przestrzegając, że porywanie Żydów wprost spod bram Watykanu może zmusić papieża do pu­blicznego protestu , mimo iż chce on tego uniknąć .

Je­d­nakże później 28 października 1943 roku sekretarz sta­nu Ernst von Weizsacker mógł już poinformować Berlin , że papież nie zaprotestuje gdyż będzie czynił , cytuję :

" wszy­stko, co w jego mocy, nawet w tak delikatnej spra­wie, aby nie narażać na szwank stosunków pomiędzy Wa­tykanem a Rządem Niemieckim ani też władzami nie­mieckimi w Rzymie " .

- Friedlander, op. cit., s. 206-207.


Istnieje ogromna dokumentacja kolaboracji Piusa XII i jego poparcia dla Hit­le­ra i jego reżimu . S. Pascalina - Bawarska zakonnica , później matka przełożona ,  była świadkiem przekazania Hit­le­ro­wi og­romnej sumy pieniędzy kościelnych na wspar­cie two­rzą­cej się Partii Narodowosocjalistycznej , gdy Eu­ge­nio Pa­celli był jeszcze nuncjuszem papieskim w Mo­na­chium .

To ona by­ła sekre­ta­rzem podczas spotkania na którym papież wraz z nie­miec­kimi kardynałami obmyślali treść tego pie­rw­szego li­stu do Hitlera. Trzeba powiedzieć, że to wła­ś­nie po­pu­lar­ność Pacellego wśród kardynałów nie­miec­kich dzięki jego poparciu dla reżimu nazi­sto­w­skie­go za­de­cydowała o korzystnym dla niego głosowaniu po śmie­rci Piusa XI .

Co się tyczy uratowanych żydów w Watykanie , ratunek ich nie był sprawą Piusa XII a właśnie zakonnicy Pascaliny która wydawała set­ki papieskich dowodów tożsamości dla Żydów .

Hitler zgo­dził się bowiem, że Watykan , kościoły i nie­ru­cho­mo­ś­ci kościelne, w tym letnia rezydencja papieska w Castel Ga­ndolfo , są wolne od niemieckiej inspekcji ponieważ Hitler był w całości podporzadkowany Watykanowi a nie na odwrót . W zamian za to papież oznajmił światu że wojska nie­miec­kie zachowują się GODNIE .

3 września 1943 roku Weizsacker (wówczas am­ba­sa­dor niemiecki przy Stolicy Apostolskiej) wysłał z Rzymu me­morandum, w którym zapewnia Hitlera, iż :

" W Wa­ty­ka­nie rośnie troska o los Włoch i Niemiec [...] w prze­ko­na­niu papieża potężna Rzesza Niemiecka jest nie­od­zo­w­na dla przyszłości Kościoła Katolickiego " .

Papież Pius XII nigdy nie Ekskomunikował Adolfa Hitlera ani Benito Mussoliniego .


" Powojenne złe uczynki Piusa (jak również odmowa oddania ukrytych dzieci żydowskich i pomoc w ucieczce zbrodniarzom nazistowskim), kiedy był już wolny od zastraszania przez faszystów i Trzecią Rzeszę, świadczą o jego najgłębszych sympatiach i antypatiach. Nic dziwnego, że był tym papieżem, który pierwszy odmówił uznania Izraela po jego narodzeniu. Jego gazeta “L’Osservatore Romano”, oznajmiła z tej okazji w artykule redakcyjnym, że „współczesny Izrael nie jest prawdziwym dziedzicem biblijnego Izraela, ale państwem świeckim… Dlatego Ziemia Święta i jej miejsca uświecone należą do chrześcijaństwa, Prawdziwego Izraela”. "

- Żydowska Izraelska redkacja Erc Israel , Israel.org " 06 czerwiec 2015 , " Świętoszkowata Świętość Stolicy Apostolskiej "

Jego gazeta “L’Osservatore Romano”, oznajmiła z tej okazji w artykule redakcyjnym, że „współczesny Izrael nie jest prawdziwym dziedzicem biblijnego Izraela, ale państwem świeckim… Dlatego Ziemia Święta i jej miejsca uświecone należą do chrześcijaństwa, Prawdziwego Izraela”.

O stosunkach do Żydów jakie posiada Partia Nazistowska oraz zamiarach Hitlera , pachołka Watykanu , wiedział uwczesny przedwojenny świat , dlatego nie jest możliwe powiedzieć że Watykan nie zdawał sobie sprawy z poglądów Hitlera i jego Partii Nazistowskiej .

Cały Program jaki propagował hitler to kropka w kropke to co kościół katolicki robił od wieków , nienawidził i mordował żydów , nic dziwnego że kolejny niewolnik Rzymu , Jezuitów , wykonawca Papieskiej woli , właśnie taką misje obrał .

" Nazwa doktryny stworzonej przez niemieckich narodowych–socjalistów i wcielonej w życie po objęciu przez nich władzy w r. 1933. R. skierowany jest przede wszystkim przeciwko Żydom, a naczelną jego dewizą jest t. zw. „czystość rasowa“ i związana z nią „ochrona krwi“ niemieckiej, wyrażająca się w ustawach, zabraniających w pierwszym rzędzie mieszanych małżeństw między Niemcami a Żydami, a nadto w ogóle eliminujących Żydów poza nawias społeczeństwa niemieckiego (paragraf aryjski, ustawy norymberskie i t. d.). "

- Przed Wojenna Encyklopedia Gutenberga " Rasizm "


Katolicy posówają się do bezbożnego absurdu , broniąc Papieża , twierdząc obłudnie , że gdyby reagował na bestialstwo i zło holokaustu , to tylko POGORSZYŁ , by sprawe Żydów , i nic by to nie przyniosło . Jest to absurd i kompromitacja , wobec głów Cerkwi Prawosławnej , która zastosowała odnośnie żydów w państwach Bałkańskich , zuepłnie inną moralność , co zaskutkowało zupelnie innymi efektami , przeciwniymi do pozbawionych wszelkiej racji twierdzeń katolików .

" Gdy do Bułgarii dotarły niemieckie pociągi, wydawało się, że Żydów czeka taki sam los, jak w innych krajach Europy. Tymczasem niemal całe społeczeństwo bułgarskie zjednoczyło się w ratowaniu Żydów, choć wcale nie było powszechnie wiadome, że pociągi dojeżdżają bezpośrednio do obozów śmierci. Do kraju docierały jednak pogłoski o tym, co działo się z Żydami. To wystarczyło.

Na czele walki o życie Żydów stanął bułgarski Kościół prawosławny. Jeden z jego przedstawicieli, Borys Haralampiew, wyznał publicznie, że jeśli „my, Kościół, pozwolimy na deportację Żydów, zdradzimy nasze najświętsze powinności”. „Musimy im pomóc!” – dodawał. Wtórował mu biskup metropolita płowdiwski Cyryl, mówiąc, że „cały bułgarski Kościół prawosławny stawi się za Żydami”. Cyryl wysłał list do króla Bułgarii z prośbą o pomoc Żydom. Swój sprzeciw wyraził również do szefa policji sugerując, że będzie się starał utrudniać wysiłki policji pracującej nad akcją deportacyjną.

10 marca 1943 roku, w dzień deportacji, biskup Cyryl wołał do sterroryzowanych Żydów: „Moje Dzieci, nie pozwolę, żeby spotkał was taki los. Położę się na torach i w ten sposób nie pozwolę, by was zabrano!”. Zaraz po tym spotkał się z królem i powiedział mu, że jeśli przyczyni się do tej akcji, to zagrożone jest życie wieczne jego duszy.” Decydujące naciski na Borysa III miał biskup Stefan, powojenny szef bułgarskiego Kościoła, który nakazał całemu duchowieństwu, by umożliwiało Żydom ukrywanie się w cerkwiach. "

Protestowano w całym kraju. Fałszowano tysiące aktów chrztu, ryzykując niejedno życie. „Niezależnie od tego, czy za tysiąc, czy za jedną osobę, naziści mogą mnie zabić tylko raz” – miał powiedzieć ksiądz, który sam wydał tysiąc fałszywych aktów chrztu. Rolnicy deklarowali, że położą się na torach, aby uniemożliwić przejazd pociągów. Rzemieślnicy ukrywali Żydów na zapleczach swoich zakładów. "

- Chidusz , Magazyn Żydowski , " Historia na Purim: 74. rocznica uratowania bułgarskich Żydów " , Michał Bojanowski , 10 Marca , 2017

Owocem głośnego dzialania Cerkii Prawosławnej w Bułgarii było całkowite uniknięcie zgałady Żydów , jako w jednym państwie w Europie . Hańba obrońców fałszywej satanistycznej odstępczej religii kościoła katolickiego , przy fakcie owoców tych , których nazywają " Schizmatykami " , jest zapieczętowana obłudą .


Adolf Hitler był zwodzielem który został wystawiony do zwoedzenia upadłych po I wojnie światowej Niemiec . Wykorzystując ciężką sytułację w tym kraju , ukazywał się jako człowieka będącego wybranym przez Boga , mające zaprowadzić jego panowanie nad ziemią . Hitler posługiwał się takimi terminami o swojej słóżbie że nie sposób jest wierzyć że stali za nim Jezuici , przykładowo nazwał on Narodowy Socjalizm " pozytywnym chrześcijaństwem " .

„I wierzę, że postępowanie moje jest zgodne z wolą Wszechmocnego stwórcy. Mając się na baczności przed Żydami, staję w obronie dzieła rąk Pana”

- Adolf Hitler, 13 sierpnia 1920

Zwiedzenie Ekumeniczne pozytywnego chrześcijaństwa i Ewangelii sukcesu jest dziś plagą w post protestanckim świecie , przywódcy tych rychów zwodzących biblijnych chrześcijan jak Koneth Copeland czy Benny Hin osobiście wybierali się do Watykanu do Papieża . Hitler stosował terminologie pozytywnego chrześcijaństwa już w swoich czasach , zwodząc wszelkich Niemców na reprezentowane przez siebie doktryny .

" Fakt, iż Adolf Hitler był przez wielu uznawany - i sam siebie uważał - za obrońcę „dzieła rąk Pana”, jest jedną z najbardziej katastrofalnych tragedii wszechczasów. Długie wieki prześladowań z rąk tak zwanych „chrześcijan” osiągnęły dla Żydów kulminację właśnie w chwili, gdy Hitler ogłosił swe osławione „ostateczne rozwiązanie”. Po eksterminacji około sześciu milionów Żydów w Europie, będącej rzekomo bastionem Cywilizacji Chrześcijańskiej, Żydzi całego świata wiedzieli już, co mogą myśleć o „chrześcijańskich” współobywatelach. "

- Elwood McQuaid " Czy holokaust to chrześcijańskie bestialstwo ? " , Tigva.pl
Pastor Martin Niemöller

Pastor Martin Niemöller

Pastor Martin Niemöller
, Luterański Protestant Niemiecki , stanoł na czele Protestantów i sprzeciwił się rządą nazistowskim . We wrześniu 1933 założył " Związek Samopomocy Pastorów " - 'Pfarrernotbund , ogólnoniemiecką organizację, która pomagała prześladowanym ofarią rasistowskiej Polityki , organizacja i sprzeciw polityce nazistowskiej wśród Protestantyzmu w Niemczech był tak duży , że do końca roku należało do niej 6000 Pastorów .

Niemöller w raz z Karlem Barthem - Szwajarskim Protestantem , bytł autorem " Deklaracji z Barmen " , znanej jako Barmer Erklärung , dokuemnt ten napisany w 1934, wyrażał sprzeciw  niemieckich protestantów wobec Adolfa Hitlera i polityki III Rzeszy .

" Kiedy naziści przyszli po komunistów, milczałem,
nie byłem komunistą.
Kiedy zamknęli socjaldemokratów, milczałem,
nie byłem socjaldemokratą.
Kiedy przyszli po związkowców, nie protestowałem, nie byłem związkowcem.

Kiedy przyszli po Żydów, milczałem,
nie byłem Żydem.
Kiedy przyszli po mnie, nie było już nikogo, kto mógłby zaprotestować
"

- Pastor Martin Niemöller

" Od początku jednakże byli chrześcijanie - niestety w mniejszości - którzy sprzeciwiali się religijnemu przymierzu z przyodzianymi w swastyki wysłannikami diabła. Grupy takie jak „Kościół Konfesyjny”, „Duszpasterska Liga Ratunkowa” czy „Ewangeliczny Kościół Niemiec” stanęły na drodze powodzi pogaństwa, zalewającej cały naród.
Grupy takie roztropnie zdeklarowały swoją wiarę w Słowo Boże jako jedyną zasadę wiary i praktyki. Już w 1933 roku pewna grupa duszpasterzy sformułowała oświadczenie, iż kościół został powołany do istnienia przez Boga, a Chrystus został ustanowiony jego żywą mocą. Deklaracja ta głosiła, że państwo jest ustanowione przez Boga w celu ujarzmiania grzesznych namiętności ludzkich i że nie istnieje żaden konkretnie „chrześcijański” ustrój państwowy; chrześcijanie powinni być posłuszni Bogu, a nie człowiekowi; kiedy więc państwo usiłuje zapanować nad ludzkimi sumieniami, staje się państwem antychrześcijańskim. Również kiedy partie polityczne przyjmują formę religijną, popełniają gwałt na państwie. Chrześcijanie powinni zatem przeciwstawiać się zarówno ubóstwianiu państwa jak i wszelkiej partii, która usiłuje uzyskać całkowitą władzę nad jednostką.
Duszpasterska Liga Ratunkowa, składająca się głównie z ludzi młodych, stanowczo zareagowała na to, co uznała za wprowadzanie do kościoła niemieckiego teologii pogańskiej.'

,,Nie zamierzamy zasłużyć sobie na hańbiące miano tępych psów” - oznajmili jej członkowie. - „Wobec naszych społeczności i wobec Kościoła mamy obowiązek przeciwstawić się fałszowaniu Ewangelii. Z całą stanowczością uznajemy Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu za jedyny probierz wiary i życia."'

Ta wierność zasadom biblijnym zainspirowała wiele aktów odważnego sprzeciwu wobec prześladowań Żydów i innych firmowanych przez nazistów okrucieństw, jak choćby prawnie uznana eutanazja.
Reakcja Hitlera na postępowanie chrześcijańskich parweniuszy, którzy odmówili zgięcia karku przed cezarem, była twarda. Zdecydował, że skoro kontrolowany przez nazistów Kościół Niemiecki nie potrafi zmusić kościołów ewangelikalnych do podporządkowania się zasadom nowej religii, to sam rząd jest zobowiązany objąć kierownictwo nad kościołami.
Hitlerowa wizja „kierownictwa” nad dysydenckimi kościołami miała typowo nazistowski charakter. Pod koniec 1935 roku Gestapo zdążyło aresztować już 700 pastorów Kościoła Konfesyjnego; w roku 1936 dołączyły do nich w obozach koncentracyjnych setki następnych; w 1937 roku kolejnych 807 pastorów i świeckich uznano za wywrotowców. Nim reżim zakończył swój byt, tysiące niemieckich ewangelicznie wierzących chrześcijan zdążyło dać świadectwo swej wierze, woląc wybrać śmierć bądź życie za drutami faszystowskich obozów śmierci. Ludzie ci - o których mało się mówi i mało pamięta - stoją dziś w szeregach Sprawiedliwych wśród Narodów, którzy nie odważyli się wyprzeć Zbawcy i Jego rodaków. "

- Elwood McQuaid " Czy holokaust to chrześcijańskie bestialstwo ? " , Tigva.pl