FANDOM


Palestyńczycy ? Nigdy nie istniał Palestyński naród , język , kultura , religia czy gospodarka . Twierdzenie że Palestyńczycy mieszkali od tysięcy lat na terenie zwanym Palestyną są świadkomym kłamstwem . Ta ziemia nazywała się Kanan i była zamieszkana kananejczyków . Kanan stał się ziemią Izraelską gdy Bóg dał ją swemu ludowi .

Lecz wypaczona historia ukrywająca prawdę jest promowana w encyklopediach i opracowaniach a nawet w publikacjach chrześcijańskich . Ci którzy dziś nazywają się Palestyńczykami to Arabowie , z urodzenia , religi muzłumańskiej i kultury .

Nazwa Palestyna rzekomo pochodzi od Filistynów - starożytnych wrogów Izraela . W roku 130 naszej Ery , Rzymianie odbudowali Jerozolimę jako pogańskie miasto ze świątynią Jupitera w miejscu gdzie stała świątynia Żydowska . W zemście za powstanie w którym zgineło 500 tyś . Żydów a tysiące sprzedano do niewoli , Rzym nazwał ziemi Izraelskiej nazwe Syriapalestina - i z tąd naprawdę pochodzi ta nazwa .

Od tego czasu żydzi mieszkający na tym obszarze byli nazywani Palestyńczykami . Podczas II wojny światowej po stornie Wielkiej Brytani walczyła brygada Palestyńska złożona w całości z ochotników żydowskich tak samo jak Palestyńska orkiestra symfoniczna była w całości Żydowska , podobnie jak Gazeta Palestain Poup .

W roku 1948 Arabowie którzy uciekli z Izraela zaczeli twierdzić że to oni są prawdziwymi Palestyńczykami , a Izrael zawsze należał do nich , światkowe media gorliwie promują to kłamstwo . Prawda jest taka że w roku 1948 Arabowie posiadali zaledwie 3 % tak zwanej Palestyny .

Żydzi byli tutaj już 4 tysiące lat temu , gdy Abraham kupił od Hetytów Jaskinie Mahpela , w której pochował swą żonę Sarę . Abraham , Izaak , Rebeka , Jakub i Lea , wszyscy są tam pochowani . W Hebronie odbyła się koronacja króla Dawida , to święte dla Żydów miejsce , nie ma żadnego związku z Arabami czy Islamem .

Jednak muzłumanie mimo nieprzerwanej obecności Żydów na tych miejscach , od 3 tysięcy lat uważają że Hebron należy do nich . Zbudowali tam meczet i usiłują wyrzucić z tamtąd wszystkich Żyowskich mieszkańców . Od 50 lat , świat stoi w obliczu problemu tak zwanych uchodźców Palestyńskich . Od wojny o niepodległość z roku 1948 , w typowy kłamliwy sposób światowe media oskarżają żydów o bezwzględne pozbawienie ich własnej ziemi . W rzeczywistości dowódctwo arabskie podczas tej wojny wzywało arabów do uczieczki z Palestyny , do czasu gdy Żydzi zostaną wymordowani . Uciekło około 350 tysięcy ludzi , wielu pozostało . Są teraz obywatelami Izraela i stanowią około 16 % wyborców .

W Jordani i na innym terenie wyznaczonym w ramach rezolucji ONZ , wypędzono wszystkich Żydów , zburzono wsyzstkie Żydowskie domy modlitwy i nazwano zachodnim brzegiem obszar , który od czasów Biblijnych był Judeą i Samarią .

Mimo miljardów dolarów zysku z sprzedarzy ropy i powieszchni 700 razy więkrzej od Izraela , państwa Arabskie odmówiły w latach 40 przyjęcia jakich kolwiek uciekinierów , żeby mogli normalne żyć . Teraz są ich miljony i nadal okupują obozy dla uchodźców w Gazie , w Jordani , w Libanie , W Syrii i na zachodnim brzegu - ci nieszczęścnicy są celowo wystawiani na pokaz .

Tym czasem Izarel który na początku liczył 600 tysięcy obywateli , szybko wchłonoł 820 tysięcy Żydowskich uciekinierów z krajów Arabskich , którzy mieszkali tam od 1300 lat .

Od Powstania Islamu żydzi byli stale bici , opluwani na rynkach i ulicach a setki były brudalnie mordowane w czasie pogormów z rąk muzłumańskich tłumów , ich własność była konfiskowana .


„ I tak niestety oglądamy w Izraelu apartheid "

- Desmond Tutu , przedmowa do książki Speaking the Truth pod red. Michaela Priora , 2005

Te słowa poparcia dla sprawy palestyńskiej napisał Desmond Tutu, który przyrównuje sytuację w Izraelu do reżimów „Hitlera, Mussoliniego, Stalina, Pinocheta, Milosevicia i Idiego Amina .