FANDOM


Tak jak w starożytnym egipcie papierz posiada własne Lektyki , otoczony w dodatku przez ludzi niosących tak jak w pogańśtwie pióra . Symbolem wszystkowidzącego oka , to Satansityczny symbol możemy znaleść go wszędzie w Katolicyźmie tak jak i tutaj . Inną sprawą są same pióra , jako iż cały ten ceremonialny środek transportu jest kopią pogaństwa , pióra niesione przez towarzyszących papierzowi ludzi nawiązują do kultu płodności a po głębszej analizie prowadzą nad do symbolu Feniksa .