FANDOM


Obelisk zalicza się do kultu slóńca i płodności . Symbolizuje on narząd płóciowy męski . Jest to tak zwany trzon Ozyrysa . W połączeniu z kręgiem solarnym jak w Watykanie na placu św. Piotra jest symbolem aktem suksułalnego pomiędzy bóstwami co nawiązuje do narodzin Boga słońca . Jest to okultystyczny symbol . Jest on zwany także Fallusem ." Królowie Egiptu tworzyli w kamieniu długie promienie . Zwali je obeliskami i poświęcali je słońcu , które czczili jako Boga . "

- Albert Mackey , okultysta " The Encyklopedia of Freemasonery 1320 " Str. 1320

" Obelisk - wysoka , czworoboczna stożkowata kamienna kolumna , bardzo popularna w starożytnej architekturze egipskiej i rzymskiej . "

- Wielka Encyklopedia Polonica , Strona 1678