FANDOM
Gdy w Moskwie, chyba było to w roku 1937 lub 1938 (…) bolszewicki generał Tuchaczewski wraz z innymi generałami został rozstrzelany, to wszyscy w Europie, także my w partii i w SS, byliśmy zdania, że tym samym Stalin wraz z całym systemem bolszewickim popełnił swą największą pomyłkę. Absolutnie jednak myliliśmy się w ocenie sytuacji (…) Myślę, że Rosja nie przetrzymałaby nawet dwóch lat wojny, gdyby zachowała swych poprzednich generałów, którzy wywodzili się jeszcze z epoki carskiej.

- Henriech Himmpler , Mario R. Dederichs, Heydrich. Twarz zła, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 2008, strona . 60.

Ateistyczni Ewolucjoniści Bolszewiccy , mająca za zadanie dorżnąć naród Rosyjski , centrum całego Prawosławia , wyzbyci z wszelkich ludzkich odruchów poświęcali w absurdalny sposób bez troski o dowodzenie miliony zwykłych Rosjan , ofiar Komunistycznej Reowolucji .

W przeciwieńśtwie do chrześcijąńskich moralnych Carskich dowudców których jako Jeńców wojennych można było bez ochrony pozostawić w obozach Jenienieckich i mieć pewność że nie uciekną , kontrolowani przez Jezuitów nowi ateistyczni przywódcy w ramach utrzymania Frontu posłyali na śmierć żołnierzy .

Prawdą jest , że do tak okropnej machiny zbrodni na Prawosławnym narodzie Rosyjskim Carów - worgów Katolicyzmu , nie mogli dokonać chrześcijanie a Bolszewicy .


Gleb Jakunin - Żyd , były Prawosławny duchowny , dysydent Prawosławny nawrucony na Protestantyzm , walczący o prawa wierzących w ZSRR . Gorliwy działacz ujawniania kolaboracji Prawosławnej Cerkwii z władzami Sowieckimi . W przeszłości był Ortodoksyjnym Żydem , został nawruconyna Prawosławie przez Aleksandera Władimirowicza Mienia , zamordowanego w nieznanych okolicznościach w ZSRR . W 1979 do roku 1989 został zesłany i przebywał w Łagrach . Ujawnij on dokumenty i archiwa dokumentujące kolaborację Patriarchatu Moskiewskiego z KGB w 1991 roku .

Kult Święrtych Prawosławnych :

Antoni Pieczerski

Antoni Pieczerski

Antoni Pieczerski - Asceta , Pustelnik , Rzekomo posiadał dar czynienia cudów , Ojciec monastyzmu - życia w samotności klasztornej , które rozpowszechnił na Rusi . Jest on uważany za największego świętego Prawosławnego .


" Kościół uznaje jedno i tylko jedno źródło autorytetu dla swojej wiary i praktyki: tradycję apostolską. Boskie Pismo stanowi część – aczkolwiek najważniejszą część – tej tradycji. Stawianie Pisma ponad tradycję, pomijając  ją, to tak jakby pozwolić ogonowi machać psem. "

- Str. 135-136. Carlton, Clark. Droga: Co każdy protestant powinien wiedzieć o Kościele prawosławnym. Salisbury: Regina Orthodox Press, 1997.