FANDOM


Bezczelne fałszerstwo mające podsycać antysemityzm w czasach nazizmu jak i teraz , głosiło kłamstwa o żydowskich konspiratorach chcących przejąć władze nad światem . 100 lat wcześniej przed wydaniem protokołów mędrców z Syjonu , zostało wydane inne podobne dzieło przeciwko antyjezuickiemu ruchowi Francuskich katolików - Jancenistom . Nosiło one nazwo Sekrety mędrców z Bosz-fantejn .

Jest to kłamstwo wykierowane przeciwko Żydom , oraz chrześcijaństwu , które miało być spiskiem założonym przez Żydów jak każda inna religia na świecie .

W prawdziwość tego kłamstwa , wierzą dziś pokornie muzułumanie, używający go jako propagandy do zniszczenia Izraela , zupełnie jawnie .

" O Muzułumanie i Arabowie , posłuchajcie co mówią nam " Protokoły Mędrców Syjonu " . Mówią : " Musimy położyć ręce na globalnych agencjach informacyjnych , bo prasa i media są środkami kontrolowania globalnej ideologii . W ten sposób ludzie będą widzieli wiadomości tylko z punktu widzenia jaki my wybierzemy " . Ich celem jest wykorzenienie Islamu i sprowadzenie Ruiny na jego wyznawców . "

- Piątkowe Kazanie w Meczecie w Damaszku , Szejk Muhammad Mamoun Rahma , Transmitowane przez Sama TV ( Syria ) 6 Maj , 2016

" Na początek Gilbert zapytał , czy przeczytał ( Alfred Rosenberg ) ponownie swój egzemtlarz Protokołów Mędrców Syjonu , któy Gilbert dał mu w zeszłym tygodniu . Rosenberg został zapytany , czy po powtórnym przeczytaniu zmienił poglądy ( publikacja wyszła w 1923 ) i czy wciąż uważa Protokoły Mędrców Syjonu za wiarygodne , chociarz powszechnie przyjmuje się , że zawierają kłamstwa . Rosenberg uśmiechnoł się enigmatycznie ... i powiedział , że nie miał okazji przeczytać ponownie całości , ale że nie zmienił zdania . To prawda , że kiedy pisał swój komentarz , był młody i może trochę jednostronny , ale jeśli chodzi o  autentyczność Protokołó , wciąż to mroczny sekret który nigdy może nie zostać wyjaśniony . ( .... ) Tym samym jego odpowiedź różniła się od odpowiedzi Streichera na to samo pytanie o Protokoły : Strechier powiedział , że owszem , prawdopodobnie nie są one autentyczne , ale wszystko o czym w nich mowa , to prawda i znajduje się w rozmaitych żydowskich pismach . "

- Alfred Rosenberg , czołowy teoretyk antysemityzmu III Reszy , w odpowiedzi do Leona Goldensona Rozmowy Norymberskie , Leon Goldenshon , strona 252