FANDOM


Rycerze Columba :

Polityczna Organizacja mająca na celu stworzenie takiej formy władzy w Ameryce aby była ona uwarunkowana przez Katolicyzm .

Peter Michael J. Mcgivney

Peter Michael J. Mcgivney

Herb Rycerzy Columba

Symbol Rycerzy Columba

Symbolem jest zmodyfikowany faszystowski symbol Faszji . Peter Michael J. Mcgivney

dość wcześnie w wieku około 38 lat na zapalenie płóc . W 2008 roku papież Benedykt XVI nazwał go " Czczigodnym " . Zakon jest świeckim zakonem Katolickim , oficjalnie

uznanym za najwiękrzy na świecie .

W teori nazwa organizacji upamiętnia postać Krzysztofa Kolumba. Członkami mogą zostać jedynie mężczyźni będący praktykującymi katolikami. Naczelnymi zasadami zakonu są: miłosierdzie, jedność, braterstwo i patriotyzm.

W USA jednym ze sztandarowych zadań Rycerzy Kolumba jest ochrona życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci . W praktyce mieli zinfiltorować Amerykańśką Polityką by była uwarunkowana przez Rzym

Wpływy tej oraz inych zakonów na Amerykę są olbrzymie , wszędzie widzimy symbolikę faszystowską .