FANDOM


Lista symboli i ich wyjaśnień w Bibli , w księdze obajwienia .

Białe szaty - Sprawiedliwość

Trąba / Wiatr - Wojna , Sąd

Wszeteczeństwo - Balwochwalstwo , Niewierność Bogu

Wody / Morze - Narody

Kobieta - Kościół

Syjon - Lud Boży

Besia - Królestwo

Rogi - Królestwa , królowie

Skała , Opoka  - Jezus

Liczba 7 jest liczbą doskonałości w Biblii . Jednak Kościół Katolicki i jego fałszywa tradycja uczyniły z tej liczby przekleństwo . W Rzymie mówiono " przeklinam cię na 7 " , jest 7 grechów głównych sformułowanych przez katolicką doktrynę .