FANDOM


Fakty Historyczne :


Papierz Sylweriusz był synem Papierza Hormisdasa .

Jan XI był synem Sergiusza III .

Lista Nieślubnych dzieci będących Papieżami :

Bonifacy I , Galaciusz , Agapitus , Theodor , Adrian IV

Papież Pius XI ( sam ojciec nieślubnych dzieci ) : " Rzym to jedyne miasto rządzone przez nieślubne dzieci "

Przez wieki ironicznie żartowano że Rzym ma najwięcej prostytutek na świeci gdyż ma najwięcej osób żyjących w celibacie .

Seksualną aktywność kapłanów i zakonnic katolickich coraz częściej jest ujawniana . Na całym świecie na AIDS umierają księża homoseksualiści .

" Sondaż przeprowadzony wśród 800 duchownych katolickich w USA, wykazał, że przynajmniej 400 księży zmarło na AIDS. Badacze sądzą, że liczba ta jest dwukrotnie wyższa, co przy ogólnej ilości duchownych katolickich oznaczałoby 400-800% więcej przypadków zachorowań, niż w reszcie społeczeństwa. "

- Kansas City Star, (styczeń): 2000; cytowany w: Gary Wills, Papal Sin, New York: Doubleday, 2000, strona 193.

Szacuje się że w samej Ameryce łacińskiej Kościół Katolicki zapłacił około miliard dolarów jako poza sądowe ugody aby nie dopuścić do dalszych rozgłosów przestępstw seksualnych swoich duchownych . Mamy z nimi do czynienia wszędzie :

Argentyna , Australia , Austria , Belgia , Brazylia , Chile , Filipiny , Francja , Hiszpania , Holandia , Irlandia , Kanada , Kenia , Malta , Meksyk , Niemcy , Stany Zjednoczone , Tanzania , Wielka Brytania oraz oczywiście Włochy ,choć i w innych krajach możemy znaleźć pojedyncze przypadki .  Wszędzie dochodzi do przestępstw seksualnych przez Katolickich duchownych .

Już od dawien Dawna w odpustach ksiądz lub Siostra zakonna mogła wykupić odpust za cudzołóstwo , przeszłe oraz przyszłe .

Papieży wielokrotnie próbowano krytykować za wsparcie i tuszowanie księży uprawiających regularnie pedofilie . Lista zarzutów stawianych katolickim księżą oraz samemu kościołowi jest bardzo długa , znajduje się na niej między innymi :

- Molestowanie dzieci przez duchownych oraz świeckich działających w imieniu Kościoła w lokalnych społecznościach

- Wykorzystywania seksualnego wychowanków w instytucjach edukacyjnych oraz ośrodkach pomocy prowadzonych przez Kościół

- Molestowania kleryków w seminariach

- Polityki instytucji kościelnych wobec skandali seksualnych

- Wywieranie presji na ofiary, aby zmusić je do milczenia

- Utrudnianie i Przeszkadzanie w śledztwach, m.in. poprzez ostrzeganie oskarżonych przed organami ścigania

- Zaniechania zgłoszenia informacji o przestępstwie do organów ścigania

- Niszczenie dowodów

- Ciągłe przenoszenie oskarżonych duchownych do innych parafii

- Przedkładanie prawa kanonicznego nad świeckie

Papieżem , toelrującym i ukrywającym pedofilie w kościele z pelną świadomością , był Jan Paweł II , pozwalający na gwałcenie malych dzieci księżą katolickim bez konsekwencji . 

Terence German , ksiądz Jezuicki pracujący dla Watykanu w latach 1978 - 1981 , napisał :

" Papież nie chciał słyszedź jego skarg na seksułalne nadużycia "

Gdy cała sprawa się wydala na skutek zbyt potęznej liczby dowodów , Jan Paweł II próbował oszukać ludzi , twierdząc że tego typu sytułacje , mają miejsce jedynie w USA . Na co Jezuita Terence German odpowiada :

" To nieprawda , dzieje się to w samym Rzymie , i papież wiedział o tym dobrze . "

- " Times " St. Petersburg , Florida , 11 Luty , 1994 , strona 3 , cytowane przez Dave Hunt , Kobieta jadąca na Bestii , 1994 , strona 175


Dlaczego Jezuita wydał Papieża ? Prawodpodobnie dlatego że Zakon Jezuitów musiał być w pedofilie mocno zamieszany i przeciągał całą odpowiedzialność na Papieża , jednak nie to jest istotne , a sam fakt pefodili ukrywanej wewnątrz kościoła szatana - kościoła katolickiego .

" Archidiecezja Santa Fe jest bliska bankructwa z powodu około 50 przewodów sądowych, jakie wytoczono pracującym w niej 45 duchownym, którzy oskarżeni są o seksualne molestowanie 200 osób w ciągu ostatnich 30 lat. "

- Katolickie Pismo National Catholic Reporter , 7 styczeń (1994) : 9

" W 1994 roku archidiecezja chicagowska wypłaciła poszkodowanym ponad 2 miliony dolarów w podobnych procesach. Franciszkańskie seminarium duchowne w Santa Barbara w Kalifornii zostało zamknięte z powodu seksualnego zaangażowania większości pracujących w nim duchownych ze studentami. "

- Dave Hunt , Kobieta Jadąca na Bestii , Eugene , Oregon: Harvest House , 1994, strona 173

W Wyniku raportu Komisji Austaliskiej zajmującej się zwalczaniem Pedofili w Australii , która wcześniej ujawniła również 1006 pedofili Świadków Jehowy , raport z 2017 roku podał że aż 7 % katolickim księży , oskarżono o dopuszczenie się aktu pedofili w Australii w latach 1950 - 2010 . 15 % Katolickich duchowynch jest podejrzanych dopuszczenia się aktów pedofili w wybranych diecezjach . A jeden z zakonów Bofirantów , oskarżono o Pedofilie 40 % członków .

Łącznie w samym Kościele Katolickim , zidentyfikowano 1900 sprawców z czego 32 % to zakonnicy , 30 % Księża , 29 % Osoby Świeckie natomiast 5 % to siostry zakonne , 500 sprawców jest nieznanych . Raport Ustala że na przestrzeni 35 lat , 4444 osoby padly ofiarą pedofilii Kościoła Katolickiego w samej Australi . Przeciętny wiek ofiar to 11 lat .

" Dokumentynie były przechowywane lecz niszczone , w sekrecie tuszowano takie przypadki . Księży nigdy nie pociągano do odpowiedzialności , nie próbowano odpowiednio zając się ich sprawą , wielu dzieci po latach cierpiało po niekórych doświadczeniach z niektórymi katolickimi instytucjami . Wiele cierpi również w dorosłym życiu . "

- Gail Furness , prawniczka broniąca ofiary Pedofilii w Australii

" Rozmiary nadłóżyć w kościele rozkładają się na lata i pojawiały się zarówno w malych jak i dużych parafiach . Nie mniej jednak sama liczba księży w stosunku do których pojawisły się oskarżenia o nadużycia , podważa zaufanie do duchowieństwa "

- Francis Sullivan , Dyrektor Rady Konrydującej Śledztwo z strony Kościoła Katolickiego w Austrialii


W Obliczu tego raportu , Arcybiskup Sydney w Ausralii - Anthony Fisher powiedział " musimy chylić głowy ze wstydu " mówiąc że czuje się tym osobiście poruszony , wezwał ofiary do wstawiania się na Policję .  Nie znaczy to że katolicy kapłani są bardziej pożądliwi nisz inni , może nawet zaczynali z wyższymi ideami , ale zostało im narzucone nie biblijne jarzmo Celibatu który okazuje się zbyt ciężki do dźwigania .


"Biskup więc powinien być nienaganny, mąż jednej żony, trzeźwy, rozsądny, przyzwoity, gościnny, sposobny do nauczania" 1 List do Tymoteusza 3:2

"Pozostawiłem cię na Krecie w tym celu, abyś ... ustanowił po miastach starszych, jak ci nakazałem, takich, którzy są nienaganni, są mężami jednej żony, którzy mają dzieci wierzące, które nie stoją pod zarzutem rozpusty albo krnąbrności. Biskup bowiem jako włodarz Boży, powinien być nienaganny (...)"
List do Tytusa 1:6

Do wierzących zaś Paweł powiedział: "niechaj każdy ma swoją żonę i każda niechaj ma własnego męża.(1 Koryntian 7.2.)" Biskupom zaś nakazał (w.w. fragment listu do Tytusa autorstwa właśnie św. Pawła), by byli "mężami jednej żony" i "mieli dzieci nienaganne". Sam Paweł, zwolennik bezżeństwa, postawił takie wymagania przez kapłanami, przywódcami kościoła.

„W Biblii nie znajdziesz nauki o przymusowym celibacie, ani nie był on praktykowany przez apostołów. Nauka ta rozwinęła się wraz z systemem papieskim stając się stopniowo jego integralną częścią. Nie chodziło przy tym o kwestie moralne, gdyż celibat okazał się zarzewiem zła. Faktycznie, nakaz celibatu nie miał na celu zakazu seksu, lecz zakaz małżeństwa. Papież Aleksander II (1061-73) na przykład, nie zganił księdza, który popełnił cudzołóstwo z drugą żoną swego ojca, ponieważ nie popełnił on grzechu małżeństwa. Ten grzech był zaś uważany za wielkie zło i musiał być wyeliminowany z życia kapłanów, aby mogli być całkowicie poświęceni Kościołowi. Przez wszystkie wieki nie tylko księża i prałaci, ale nawet papieże mieli kochanki i korzystali z usług prostytutek. Wielu praktykowało homoseksualizm. Nie ma jednak przypadku, aby któryś został ekskomunikowany za uprawianie seksu, natomiast wielu duchownych zostało usuniętych z kościoła za zawarcie związku małżeńskiego. Małżeństwo a nie seks było uważane za skandal. Skąd więc, aż do dzisiejszego dnia, taki nacisk na celibat, skoro nie jest on równoznaczny z seksualną abstynencją? Stąd, że nakaz celibatu ma bardzo praktyczną i lukratywną stronę dla kościoła: pozostawia księży, a w szczególności biskupów i papieży bez rodzin, którym inaczej zostawiliby swą majętność, przez co zubożyliby Rzym.”

- Dave Hunt, A Woman Rides the Beast, Eugene, Oregon: Harvest House, 1994, s. 162-163.

Wprowadzenie tej zasady do chrześcijańskiego kościoła zostało wyraźnie przepowiedziane jako znak wielkiego zwiedzenia, gdy ludzie "odpadną od wiary skłaniając się ku duchom zwodniczym i ku naukom demonów. [Stanie się to] przez takich którzy obłudnie kłamią , mają własne sumienie napiętnowane. Zabraniają oni wchodzić w związki małżeńskie". Efekty tego celibatu okazały się niemal katastrofalne. Świadectwa historyczne krajów, w których wprowadzono celibat, dowodzą tego że ci którzy mieli przez to służyć swą czystością wpadali w najgłębsze zepsucie. Historia Tybetu, Chin i Japonii gdzie babilońska instytucja celibatu duchowieństwa istniała od niepamiętnych czasów, niesie ze sobą świadectwa odrazy, które z tego wynikały. W starożytnym Rzymie ekscesy popełniane w czasie odprawiania tajemnych misteriów przez kapłanów Bachusa, którzy znajdowali się w celibacie były tak wielkie że Senat postanowił pozbyć się ich z terenu republiki. W Papieskim Rzymie ta sama odraza płynęła z klerykalnego celibatu. Jeśli połączyło się to z korupcją i skorumpowanym systemem konfesjonału, to wszyscy ludzie którzy badali ten temat, byli zmuszeni przyznać, jak bardzo akuratne jet to imię nadane im przez Boga w dosłownym sensie i w przenośni: "Wielki Babilon. Macierz nierządnic i obrzydliwości ziemi". Spośród tysiąca podobnych faktów, weźmy tylko jeden przytoczony przez szanowanego rzymskokatolickiego historyka De Thou. Kiedy Papież Paweł V zastanawiał się nad likwidacją licencjonowanych burdeli w "Świętym Mieście", Senat Rzymski zwrócił się do niego z petycją, aby zaniechał tego zamiaru, argumentując to tym że istnienie takich miejsc jest jedynym sposobem na powstrzymanie księży przed uwodzeniem ich żon i córek!

- "Dwa Babilony" Aleksander Hislop

Celibat duchowieństwa wprowadzono od roku 1079 r. ! Babiloński Kler również żył w Celibacie , w tym Kapłani Mitry , gdyż byli poślubieni Wenus .

Odpust nakazujący Bogu zaakceptować przestępstwa seksualne księża lub jego cudzołóstwo był droższy od morderstwa własnej rodziny , był to bardzo dobrze prosperujący biznes , i byłby dalej gdyby nie Reformacja .


Biblia opisuje kobietę jadącą na bestii jako Wielką nierządnice z którą nierządu dopuścili się królowie ziemi , oczywistym jest że nie chodzi tu o dosłowne cudzołóstwo , gdyż było by to niemożliwe dla Miasta . Natomiast możliwy jest nierząd duchowy , gdyby miasto to miało tożsamość duchową . Takim miastem jest na przykład Jerozolima zwana "Miastem świętym" , "Miastem Boga" . Została wybrana przez boga by reprezentować go wobec narodów , tragiczne jest to że Jerozolima złamała to polecenie i była wielokrotnie oskarżana przez Bożych proroków o duchowe cudzołóstwo . Jerozolima nie może być jednak kobietą jadącą na bestii , ponieważ nie została zbudowana na siedmiu wzgórzach , ani też nie spełnia innych kryteriów z wizji Jana .


Jest tylko jedno inne miasto na świecie który posiada charakter duchowy i dlatego może popełniać duchowe cudzołóstwo z królami ziemi i ono jest zbudowane na siedmiu wzgórzach . Tym miastem jest Rzym - stolica rzymskiego katolicyzmu który twierdzi że jest prawdziwym chrześcijaństwem , papież twierdzi że jest następca Chrystusa , twierdzi też że kościół katolicki zajął miejsce narodu Izraelskiego i jest prawdziwym ludem bożym , a więc także nową Jerozolimą . Katolicki Rzym przypisuje sobie tytuły które Bóg nadał Jerozolimie :

- Miasto Święte

- Miasto Boga

A nawet Miasto Wieczne ...

W wizji Jana odkryliśmy co najmniej cztery tożsamości kobiety :

- Jest ona Miastem

- Jest znana jako Babilon

- Jest zbudowana na siedmiu wzgórzach

I popełniała cudzołóstwo z władcami ziemi .


" ( ... ) stolica Włoch, a jako siedziba papieża — całego świata katolickiego („Wieczne Miasto“) "

- Między wojenna Encyklopedia Gutenberga , " Rzym "

" Słynne 7  w z g ó r z , będących odnogami tufowej wyżyny Kampanji, na których został zbudowany starożytny R., noszą następujące nazwy:  P a l a t y n  (50 m nad poz. morza), z ruinami pałaców cesarskich;  K a p i t o l  (46 m), siedziba zarządu miasta;  K w i r y n a ł  (53 m), z pałacem królewskim;  M o n t e   C e l i o  (50 m) z Lateranem;  A w e n t y n  (46 m) z klasztorami i nowemi dzielnicami mieszkalnemi; wzgórze  E s k w i l i ń s k i e  (58 m) z kościołem Santa Maria Maggiore i wzgórze  V i m i n a l s k i e  (46 m). Oprócz tych 7 pagórków należą obecnie do R.:  M o n t e   P i n c i o  (59 m) i na płd. od Awentynu  M o n t e   T e s t a c c i o  (50 m), a po prawym brzegu Tybru:  W a t y k a n  (Monte Vaticano, 63 m), siedziba papieża z bazyliką św. Piotra; na płn. odeń  M o n t e   M a r i o  (139 m) ; wzdłuż Tybru wzgórze Janikulskie (Monte Gianicolo, 81 m); na płn.  M o n t e   S a c r o  (Mons sacer, Święte wzgórze, 31 m). Większa część miasta średniowiecznego i nowożytnego rozłożyła się między 7 wzgórzami i lewym brzegiem Tybru. "


- Między wojenna Encyklopedia Gutenberga , " Rzym "


Kryteria te wykluczają wszystkie miasta na świecie z wyjątkiem Rzymu . Oczywiście nie mówimy o Polityczno-Świeckim Rzymie , ale o Rzymie Religijnym , to znaczy Watykanie i Kościele katolickim . Papież przewodzi największemu w historii ruchowi ekumenicznemu , dążącego do zjednoczenia wszystkich religii pod przewodnictwem Rzymu .

"Ekumenizm jest niecierpiącym zwłoki zadaniem

- Jan Paweł II , Mainz , Niemcy , 1980 r.

PAPIERZ JAN PAWEŁ II w 1986 r.  zgromadził w Asyżu we Włoszech , przywódców głównych religii świata , by modlić się o Pokój .

Byli tam czciciele węża , czciciele gwiazd , spirytyści , animiści , buddyści , muzułmanie , hinduiści , amerykańscy czarownicy .

Papież powiedział że modlą się do tego samego Boga i że ich modlitwy dają nową duchową energie która daje nadzieje na Pokój .

Jan Paweł II pozwolił buddyście Dalej Lamie postawić figurkę buddy w klasztorze w Asyżu i poprowadzić buddyjską ceremonie religijną .

Zapowiadana w proroctwach ogólnoświatowa religia powstaje przed naszymi oczami - a jej centrum jest Watykan .

Czy to nie jest duchowe Cudzołóstwo ?

Niektórzy sprzeciwiają się twierdząc że Watykan jest tylko drobną częścią Rzymu i nie jest zbudowany na siedmiu wzgórzach . W Historii jednak , Papierz rządził jako Król całym Rzymem i okolicą , a także dużym terytorium położonym we Włoszech , znanym jako państwo Papieskie . Papież Innocenty III rozwiązał Senat Rzymski i postanowił że będzie sam samodzielnie rządzić w Rzymie . Dopiero w roku 1870 , Rzym i inne terytoria będące pod władzą Watykanu zostały w końcu zdobyte przez armie zjednoczonych Włoch . Papież Pius IX skrył się w Watykanie , który od tamtego czasu stał się Stolicą Katolicyzmu .

Dzisiaj Watykan włada 1/3 Rzymu , a jego wpływ odczuwalny jest wszędzie dzięki kościołowi oraz instytucją religijnym rozmieszczonym po całym mieście na siedmiu wzgórzach . Kościół ten nazywa się dumnie Rzymsko Katolicki . Jest to jedyne miasto na świecie zbudowane na siedmiu wzgórzach , znane jest jako Babilon i niewątpliwie posiada charakter duchowy .

Czy duchowy Rzym złamał swoją rzekomą więź z Chrystusem i popełnił duchowe cudzołóstwo ? Chrystus powiedział że jego królestwo nie jest z tego świata i jego słudzy w jego imię nie mają walczyć . Papieże będący jedyny z najsłynniejszych przywódców świata , toczyli bitwy lądowe i morskie w imieniu Chrystusa , aby zbudować potężne państwo mogące się równać pod względem wpływu i potędze z Starożytnym Rzymem . Są to rzeczy należące do tego świata .

Wielokrotnie nawiązywali przymierza , a więc duchowe cudzołóstwa z Cesarzami , Królami i Książętami . Przez całą historię łączył się z bezbożnymi władcami . W czasach współczesnych zawarł przymierze z Mussolinim i Hitlerem , dosłownie doprowadził Mussoliniego do władzy . Papież Pius XI i jego kardynałowie wychwalali Mussoliniego jako człowieka wybranego przez boga i zabronili sprzeciwiać mu się katolikom w dziedzinie polityki . W zamian za to w 1929 r.  Mussolini Podpisał Konkordat z Watykanem , czyniąc Katolicyzm jedyną religią we Włoszech .

Watykan otrzymał 750 milionów Lirów w gotówce i miliard w Obligacjach państwowych . 4 Lata później , w 1933 r. zawarty został podobny konkordat z Hitlerem . Dzięki temu w przeciągu całej drugiej wojny światowej , Watykan otrzymał od Reżimu Nazistowskiego Setki milionów Marek . Nie można domagać się wyraźniejszych dowodów cudzołóstwa z królami ziemi .

Wiele innych konkordatów zawartych w tych krajach doprowadziły do prześladowań i śmierci wielu Ewangelicznych chrześcijan . Chrystus nigdy nie połączył sił z Cezarem , nie zrobił też tego Piotr ani Paweł . Ale kościół Katolicki ciągle , nawet do współczesnych czasów , angażował się w cudzołożne związki z świeckimi władcami ...

Przymierze między Reaganem a Janem Pawłem II . Między CIA a "Duchowym następcą Chrystusa" może być nazwane jedynie duchowym cudzołóstwem . Jest to przekreślenie wszystkiego czego Chrystus nauczał o sowim kościele . O tym że nie jest on z tego Świata . Były sekretarz Stanu Alxander Haig napisał :

"Informacje Watykanu były zawsze pod każdym względem szybsze i lepsze nisz nasze ."

Reprezentant Watykanu w Białym domu Arcybiskup Pio przypominał Amerykańskim przywódcą :

" Słuchajcie ojca świętego . My mamy w tym 2000 lat doświadczenia "

2000 lat intrygi politycznej , w tym , Watykan jest wyraźnie mistrzem .

Biblia opisuje wielką nieżądnice mówiąc :

" Czarami twoimi daly się zwieść wszystkie narody " .

- Objawienie 18:23

Zwiedzenie to odnosi się do zwiedzenia duchowego , jednak również przy założeniu bardziej świeckiej intepretacji tego wersetu , kościół katolicki jest niewątpliwym jego wypełnieniem , czyli pod względem fałszowania prawdy .

W ramach kontreformacji Jezuici tworzyli całe fałszywe dokumenty . Nie mogąc przekonać nikogo zwykłymi środkami , dosłownie tworzyli oni swoje własne dokumenty , rzekome dowody historyczne mające popierać ich tezy .

Czasami wykopywano stare kości udając że należą do jakiegoś świętego , a innym razem po prostu tworzyli fałszywe dokumenty .

Lecz na długo przed utworzeniem zakonu Jezuitów , Rzym praktykował fałszerstwo i oszustwo .

Jednym z przykładów oszustwa kościoła katolickiego była Donacja Konstatyna .

Michaił Gorbaczow , nazwał papieża najwyższym autorytetem duchowym na ziemi który przyczynił się do Upadku Związku Sowieckiego na arenie politycznej "

Nigdy nie moglibyśmy pochwalić tymi słowami Chrystusa ani jego Apostołów , zabitych przez Świecki Świat który został przyjęty przez papieża w duchowym cudzołóstwie a nawet przez niego zdominowany .