FANDOM
Ta Forma Rządzenia obejmuje nawet odpuszczanie grzechów

- Katolicka Encyklopedia , tom 12 "Papież" strona .265


Zbadaj Całe Niebiosa i ziemie a znajdziesz jedno istnienie które może wybaczać grzeszcznikowi , który może uwolnić go z ochowów piekła , to nadzwyczajne stworzenie , to ksiądz . Ksiądz Rzymsko Katolicki .

- Katolicki Kapłan , Strona 78


Ty ksiądz na wieki : Mówi uświęcony biskup ... Który nie jesteś już człowiekiem , grzesznym synem Adama ale Alter Chrystus, inny Chrystus . Na zawsze ksiądz najwyższego , z mocą przewyższającą wszechmocnego  . Papierz nie jest tylko reprezentantem Jezusa Chrystusa , jest samym Jezusem Chrystusem skrytym za zasłoną ciała .

- Katolicki przegląd , Lipiec 1895


Sam bóg musi podporządkowywać się wyroką swoich księży i wybaczać lub nie wybaczać , godnie z ich - księży , odrzuceniem , lub daniem przebaczenia . Wyrok księży ma pierwszeństwo i Bóg się mu podporządkowuje .

- Dostojęstwo i Obowiązki księży , Tom 12 . Str 27


Kardynał Bellamine mówi : Wszystkie tytuły które pismo odnosi do Chrystusa jako głowy kościoła . Wszystkie te same tytuły odnoszą się również do papierza .

- On the Authority of Conculils , Tom 2 p.266


Nadane z Rzymu z naszego pałacu 10 Lutego 1817 roku . IV Jurysdykcja najświętszego papierza , ojca naszego w Chrystusie i naszego Boga , Papierza Leona XII ...

- Rome As It Is , P. 180


My na całej ziemi zajmujemy miejsce Boga wszechmocnego

- Listy Encekliczne Papierza Leona XIII , 20 Lipca 1894


Twierdzimy że stolica święta i Biuskup Rzymu , dzierży prymat nad całym światem

- Rada Najwyższa , Tom 13 , col 1167


Cała władza doczesna należy do niego : Dominacja , Sądownictwo i rządy nad całą ziemią są jego przez święte prawo . Wszyscy władcy ziemi są jego podwładnymi i muszą się mu podporządkować

- Sobór Trydencki oznajmia ...


Kościół Katolicki respektuje wolność sumienia , jednak stanąwszy wobec herezji musi uciec się do użycia siły dla zastosowania kar cielesnych , tortur , zastosował w włoszech stosy pogrzebowe inkwizycji .

- Katolicki Profesor Alfred Baudrillart "Kościół Katolicki" Renesans i Protestantyzm pp. 182 - 183


Papież ma moc zmienić czasy , unieważnić prawa i zwolnić od wszystkich rzeczy , nawet od przykazań Chrystusa .

- Dekretal De Transalt , Episcop . Cap .


Papież może modyfikować Święte prawo

- Propha Bibliotheca "Papa" Art. 2


Pytanie : Który dzień jest dniem Sabatu ?

Odpowiedź : Niedziela jest dniem Sabatu

Pytanie : Dlaczego niedziela jest dniem Sabatu ?

Odpowiedź : Ponieważ Kościół Katolicki przeniusl świętość z soboty na niedziele

- Katechizm doktryn katolickich dla nawruconych , strona 50


Niedziela jest znamieniem nszego autorytetu . Kościół stoi ponad Biblią i zmiana terminu sabatu jest stanowi tego dowód

- Catholic record of London , 1 września 1923


Należy mieć zawsze jasność że jeden święty , katolicki i apostolski kościół , nie jest siostrą , lecz matką wszystkich kościołów

- Kardynał Radzinger 9/4/2000


Inne Kościoły nie są żądnymi siostrami naszymi , akcentuje Watykan .

- Dominus Iesus , 5 Wrzesień , 2000 , " The Independent "


Nie ma więkrzej obrazy a jeżeli herezja , dlatego musi być ona wykorzeniona ogniem i mieczem

- Definicjia Herezji , Niewary , Apostazji - Katolicka Encyklopedia vol. 14p. 767 - 768


Protestantyzm nie jest religią , nigdy nie był religią , jedyne co można powiedzieć o nim to to że jest formą gwałtu i grabieży udających religie

- Western Watchman  , 12 ( 1912 r. )


Syn Boży stał się człowiekiem byśmy my mogli stać się Bogiem . Jednorodzony syn boży chcący uczynić nas uczestnikami swojej boskości , przyjoł naszą nature by uczynić ludzi Bogami

-  Katechizm Kościoła Katolickiego


Człowiek jest powołany do współpracy z bogiem w procesie zbawienia i ubustwienia , ubustwienie człowieka pochodzi od Boga

- Papież Jan Paweł II


" Papierz Benedykt XVI uważa odpusty za bardzo ważne , na Jubileusz 150 - lecia prawdopodobnego objwawienia Maryjnego w Lurt , Papierz Benedykt XVI udziela specjalnego Odpustu "

- BBC News


Rzymskie "Dekrataria" :

"Papierz może wydawać wyroki i osądy przeciwne prawą narodów , parzeciwne prawu Bożemu i ludzkiemu , on może zwolnić samego siebie od zaleceń apostolskich . Papierz ma moc zmieniać czasy , znosić prawa oraz pozbywać się innych rzeczy nawet zasad i reguół chrystusa "


Thomas Aquinas ( Tomasz z Akwiny )  : Papierz posiada najwiękrzą władze jako król świata

- The American Publishing Co. 1922 p. 30


Thomas Aquinas ( Tomasz z Akwiny )  :

Papierz Rzymu jako głowa światkowego rządu , domaga się całkowitej suwerenności oraz supremacji nad wszystkimi rządami ziemi

- The American Publishing Co. 1922 p. 31


Prawo Detronizowania krulów jest nie rozerwalnie przynależne najwyższemu zwierzchnictwu które Papierz jako zastępca Chrystusa , sprawuje nad wszystkimi chrześcijańskimi narodami - Kardynał Henry Manning , 1892 , Archibishop of West Minister

- The Jesuits History . Hectror Macherson 1997 p. 115


Rzymski Papież posiada zwierzchictwo nad całym światem

- Sobór Watykański I , sesja IV , rodział III , lipiec 1870


Jedyny kościół chrystusa jaki nasz zbawiciel po swoim zmartwychwstaniu powierzył piotrowi duszpasterską opiekę , powołując jego i innych apostołów by go rozwijali i kierowali . Kośćiół ten ustanowiony i zorganizowany jako społeczność w współczesnym świecie , trwa w kościele katolickim .

- Katechizm katolicki , punkt 816


Biedny grzesznik klęga u stup spowiednika . On wie że nie mówi do zwykłego człowieka lecz do innego Chrystusa . Słyszy słowa : Odpuszczam twoje grzechy - jego dusza jest wolna na zawsze od potwornego brzemienia .

- " SHALL I BE A PERIST ? " strona 14 - 15


Państwo nie ma prawa pozostawiać każdemu człowiekowi wolności wyboru którą religie chce uznać za prawdziwą . Kościół ma prawo oczekiwać że religia katolicka będzie religią pąństwową wykluczającą wszelkie inne , przekleńci niech będą ci którzy domagają się wolności sumienia i wyznania i ci twierdzący że kościół nie może stosować siły

- Syllabus Papieża Piusa IX , Grudzień 1864


Kościół Rzymsko Katolicki musi rządać prawa wolności tylko dla siebie

- La Civila Catholica , strona 82 - 86 ( Oficjalna publikacja Jezuitów )


Rzymski Katolick musi opowiedzieć się za sprawą bezpieczeństwa katolickiego panowania w tym kraju

- Catholic World , Styczeń 1870


Papież nie zajmuje na ziemi miejsca zwykłego człowieka , lecz prawdziwego Boga

- Papież Inocenty III , ojciec inkwizycji , Decretals of Gregory IX . księga 1 , rodział 3


Papież posiada tak wysoką godność , że jest on niemal Bogiem i Boga zastępcą .

- Słownik Ferraris Ecclestical Dictionary


Ja jestem we wszystkim i ponad wszystkim . Zatem sam Bóg i ja - zastępca Boga , tworzymy jeden konsystosz . A ja mogę czynić prawie wszystko co może Bóg , dlatego ja będąc ponad wszystkim , jestem również ponad wszystkimi Bogami

- Papież Mikołaj , The Church Historians of England : Reformation Period by Josiab Prrat , pub. 1856 strona 159


W 1550 roku Papież Julisz III ogłosił swoje pretęcje do powszechnej władzy świeckiej . Na znak czego wydał nową monete która z mottem " Naród i królestwo które mi nie słóży , niech zginie "

- An Enemy Religius Liberty , W. C. Brownlee ( New York : Jhon S. Taylor , Publisher , 1836 ) Strona 159


Mam Autorytet Króla krulów ( ... ) Papież ma władzę , aby zmienić czasy ( ... ) nawet przykazania Chrystusa

- The Decrretal De Transalt . Episcop . Lap


Słowo stało się ciałem by uczynić nas uczestnikami Boskiej natury

- Strona Internetowa Watykanu " Vatican.va " , Katechizm kościoła katolickiego , Artykół 460


Taka jest racja dla której słowo stało się człowiekiem , Syn boży synem człowieczym : aby człowiek , jednocząc się z słowem i przyjmując w ten sposób synostwo Boże , stał się synem Bożym .

- Strona Internetowa Watykanu " Vatican.va " , Katechizm kościoła katolickiego , Artykół 78


Istotnie , Syn Boży stał się człowiekiem , aby uczynić nas Bogiem .

- Strona Internetowa Watykanu " Vatican.va " , Katechizm kościoła katolickiego , Artykół 79


Jednorodzony Syn Boży , chcąc uczynić nas uczestnikami swego Bóstwa , przyjoł naszą naturę , aby stawszy się człowiekiem , uczynić ludzi Bogami .

- Strona Internetowa Watykanu " Vatican.va " , Katechizm kościoła katolickiego , Artykół 80


" Wasza świeckość jest niekompletna . Francja powinna stać się krajem bardziej świeckim . Potrzebuje zdrowej świeckości . "

- Papież Franciszek podczas spotkania z przedstawicielami katolicyzmu społecznego we Francj w 2016 roku .


Papież Franciszek na temat Inwazji Arabskiej w Europe : " Ileż inwazji poznała Europa na przestrzeni swych dziejów, ale zawsze potrafiła przekroczyć samą siebie, iść naprzód, by potem przekonać się, jak rozwinęła się dzięki wymianie kultur ".

- Papież Franciszek podczas spotkania z przedstawicielami katolicyzmu społecznego we Francj w 2016 roku .


Jezuita Bergoglio ( Papież Franciszek ) stwierdził podczas homilii wygłoszonej 22 maja 2013 że :

" Pan odkupił nas wszystkich krwią Chrystusa: wszystkich, nie tylko katolików", ale także ateistów. "I ta krew czyni nas wszystkich dziećmi Bożymi pierwszej kategorii! Zostaliśmy stworzeni jako dzieci na podobieństwo Boga a Krew Chrystusa odkupiła nas wszystkich! (...) I wszyscy mamy obowiązek robienia dobra "


" Odkąd miałem to ( charyzmatyczne ) doświadczenie , moja lojalność do Ojca Świętego jako Namiestnika Chrystusa podwyższona i wzmocniona . Moje uznanie do Marii jako współodkupicielki i pośredniczki mojego zbawienia zostało zapewnione . Moje uznanie mszy jako ofiary Chrystusa zostało teraz wzmocnione . "

- Kardynał Joseph Suenens - zwycięsca nagrody Templetona z 1976 roku , Wybrany przez Papieża Jana XXIII jednym z głownych architektów spotkań Soboru II Watykańskiego , gdzie słożył on na jego wszystkich czterych głownych komitetach .  Mason Inicjowany 15 czerwca 1967 roku .


" Wierzę w Jeden, Święty, Katolicki i Apostolski Kościół.  "

- Wyznanie Wiary Kościoła Katolickiego według Prawa Kanonicznego 1917 rok.


" Przyjmuję również Pismo święte w tym rozumieniu, jakiego się trzymał i trzyma Kościół święty, matka nasza, do którego należy sąd wydawać o prawdziwym znaczeniu i wykładzie Pisma świętego, i zawsze tylko według jednozgodnego rozumienia Ojców rozumieć je i wykładać będę. "

- Wyznanie Wiary Kościoła Katolickiego według Prawa Kanonicznego 1917 rok.


" Wszystko w ogóle i w szczególności, co o grzechu pierworodnym i o usprawiedliwieniu na świętym Soborze Trydenckim określono i wyjaśniono, bez zastrzeżeń przyjmuję. "

- Wyznanie Wiary Kościoła Katolickiego według Prawa Kanonicznego 1917 rok.


" Pan uczynił Piotra widzialnym fundamentem swojego kościoła i powierzył mu swoje klucze . Biskup Kościoła w Rzymie , następca świętego Piotra , jest głową kolegium Biskupów , zastępcą Chrystusa i pasterzem całego kościoła tu na ziemi . "

- Katechizm Kościoła Katolickiego , strona 936


" Zamysł zbawienia obejmuje również tych , którzy uznają Stworzyciela , w śród nich zaś w pierwszym rzędzie muzłumanów , oni bowiem wyznając , iż zachowują wiare Abrahama , czczą w raz z nimi Boga jedynego i miłosiernego , który sądzić będzie ludzi w dzień ostateczny "

- 841 Relacje Kościoła z Muzłumanami , Katechizm Kościoła Katolickiego


" Matka Boża bowiem, jako pierwsza z ludzi, uczestniczy już w pełni zbawienia, przygotowanego dla nas wszystkich. Wniebowzięcie wskazuje ludzkości jej powołanie i drogę do chwały w niebie. Maryja Wniebowzięta jest „dorodnym owocem” odkupienia dokonanego przez Jezusa. Jest również obrazem Kościoła, który został powołany do tego, by osiągnąć doskonałość i świętość. Ona prowadzi i podtrzymuje nadzieję ludu Bożego, będącego jeszcze w drodze. "

- Jezuici.pl , Redakcja Jezuici , " Święto Matki Bożej Zielnej " , 15 sierpnia 2016 


Biskup Rzymski z Racji swego urzędu , mianowicie urzędu Zastępcy Chrystusa i pasterza całego kościoła ma pełną , najwyższą i powszechną władzę nad kościołem i władzę tę zawsze ma prawo wykonywać w sposób nieskrępowany .

- Katechizm Kościoła Katolickiego 369


" Nie Bogu , stwórcy wszechświata z 1 Księgi Mojżeszowej 2,1 - 3 , ale kościołowi katolickiemu należy się cześć za dzień odpoczynku co siedem dni .  "

- S.C Mosna , " Storia della Demonica " , 1969 , Strona 366 - 337


Wierzę w jeden katolicki i apostolski kościół .

- Symbolum Niceum , Kredo Nicejski , 325 rok


Jest jeden święty kościół katolicki . I to Apostolski . Poza którym nie ma zbawienia . Ani odpuszczenia grzechów . Nadto orzekamy , oświadczamy , stwierdzamy i ogłszamy , że niezbędne jest do zbawienia wszelkiemu ludzkiemu stworzeniu , żeby podlegało Biskupowi Rzymu .

- Papież Bonifacy VIII , Bulla " Unam Sanctam " 1302 rok , oraz katechizm kościoła katolickiego , Kardynał P. Gasparri , strona 299 - 301


" Tym Apostolskim Listem , rozkazuję , aby wszelkimi środkami niszczyć wszelką Herezję i usuwać ją z waszych diecezji . Wykorzystuje moc waszej kościelnej władzy przeciwko heretykom i tym którzy z nimi przestają . Mogą oni nie poddawać się waszej władzy , wtedy wymuście na Możnowładcach , by traktowali ich siłą swego miecza . "

- Papież Inocenty III , list do biskupów , " A Source Book For Medival History " , O.J Thatcher & E.H . McNeal , New York 1905 , strona 210


" Kościół Rzymski nigdy nie pobłądził i po wszystkie czasy w żaden błąd nie popadnie . "

- Papież Grzegorz VII , " Dictatus Papae " 1075


Pius VII wydał Potępienie społeczeństw Biblijnych jako " najbardziej odrażającego wynalazku , który zniszczył same fundamanty religii " .

- Pius VII o Towarzystwach Biblinych , The Jesuit Connection to the Assassination of Abraham Lincoln , Kenneth M. Hoeck


" Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen "

- Modlitwa do św. Michała Archanioła napisana przez papieża Leona XIII, Współczesna wersja, podawana przy nałożeniu Szkaplerza św. Michała Archanioła , Katolicka Strona Sanctus. pl " Modlitwa do św. Michała Archanioła "


" W latach osiemdziesiątych XIX wieku powstała modlitwa do św. Michała Archanioła. Napisał ją Papież Leon XIII po przerażającym widzeniu złych duchów jakie miał w Rzymie słuchając Mszy świętej. Niezwłocznie po napisaniu modlitwy Papież Leon XIII polecił rozesłać jej treść do wszystkich ordynariuszy świata, aby kapłani odmawiali ją wraz z wiernymi, klęcząc po każdej Mszy św. cichej.  W instrukcji inwokację do św. Michała Archanioła poprzedzały modlitwy do Matki Bożej. W wyniku znacznych zmian w liturgii po Soborze Watykańskim II znikł obowiązek odmawiania modlitw wprowadzonych przez papieża Leona XIII. Jednakże w ostatnich latach coraz bardziej popularne staje się odmawianie przewodnictwem celebransa modlitwy do św. Michała Archanioła na zakończenie Mszy świętej w zwyczajnej formie rytu. "

- Katolicka Strona Sanctus. pl " Modlitwa do św. Michała Archanioła "


" Pozwólcie jeszcze, Czcigodni Bracia, że kończąc ten List Nasz, pokrótce zaznaczymy, jakie to korzyści obiecujemy Sobie i jakich się spodziewamy z tej publicznej czci Chrystusa – Króla i dla Kościoła, i dla społeczeństw świeckich i dla poszczególnych wiernych.


Przez oddawanie tej czci publicznej Królowaniu Pańskiemu muszą sobie ludzie przypomnieć, że Kościół, ustanowiony przez Chrystusa jako społeczność doskonała, żąda dla siebie z prawa mu przysługującego, którego zrzec się nie może, pełnej wolności i niezależności od władzy świeckiej, i że w wypełnianiu powierzonego sobie przez Boga posłannictwa – nauczania, rządzenia i prowadzenia wszystkich do wiecznej szczęśliwości, którzy do Królestwa Chrystusowego należą, nie może zależeć od czyjejś woli. Tę samą wolność ma zostawić państwo członkom Zakonów i Kongregacji męskich i żeńskich, którzy są przecież najdzielniejszymi pomocnikami Pasterzy Kościoła i jak najbardziej przyczyniają się do rozszerzenia i utrwalenia Królestwa Chrystusowego, już to zwalczając potrójną pożądliwość świata przez śluby zakonne, już to dążąc do doskonałości i starająć się, by świętość, która według woli Boskiego Założyciela ma Kościół zdobić i znanym go czynić, wiecznie i coraz to wspanialszym blaskiem jasno świeciła przed oczyma wszystkich ludzi.

- Encyklika Quas Primas Piusa XI 


" Otrzymaliście w tej chwili straszliwa władzę. To jest władza nie tylko nad szatanami, nie tylko nad znakami sakramentalnymi, ale przede wszystkim – NAD SAMYM BOGIEM! Jesteście przecież „spirituales imperatores”, a jako tacy, macie władzę rozkazywać nawet samemu Bogu. On tego zapragnął, On tego od was chciał! Będziecie MU rozkazywać, gdy na wasze słowa zstępować będzie na ołtarze- Bóg żywy, choć zakryty, lecz prawdziwy .


- Kardynał Wyszyński , " Katolicki katechiżm dla dorosłych ” Poznań 1987, strona 361; Henri de Lubac , Katolicyzm, Inst.Wyd. „Znak” 1988 strona 70-71 , Stefan Wyszyński „ Ku Kapłaństwu ”, Ateneum Kapłańskie Wrzesień 1960, strona 165 


" Otóż jest na ołtarzu w hostii Chrystus. Ten sam Chrystus przed chwilą przemawiał przez słowa ewangelii ,Chrystus będzie karmił wiernych swoim ciałem. Ponieważ Eucharystia jest newralgicznym punktem kościoła, głównym filarem ,To ona ustawiła człowieka ponad Bogiem i uczyniła go panem własnego zbawienia . "

- Kardynał Wyszyński 


" Wojna przeciw Papieżowi jest wojną przeciw Bogu, wiedząc, że Papież jest Bogiem, a Bóg jest Papieżem .

- Historyk Moreri 


" Ogłaszamy, orzekamy i określamy, że nauka, która utrzymuje, iż Najświętsza Maryja Panna od pierwszej chwili swego poczęcia – mocą szczególnej łaski i przywileju wszechmogącego Boga, mocą przewidzianych zasług Jezusa Chrystusa, Zbawiciela rodzaju ludzkiego – została zachowana jako nietknięta od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego, jest prawdą przez Boga objawioną, i dlatego wszyscy wierni powinni w nią wytrwale i bez wahania wierzyć "

- Papież Pius IX , 1854 rok 


" W roku 1634 synod katolicki w Warszawie wydaje oświadczenie, iż samodzielne czytanie Biblii jest inspirowane przez samego szatana. Stanowisko to zostaje zatwierdzone przez papieża. "

" Piąty wiek Biblii w języku polskim " , Henryk Dominik 


„Święta Tradycja i Pismo św. stanowią jeden święty depozyt słowa Bożego”

- Katechizm Kościoła Katolickiego , strona 97 


" Ci, którzy wierzą, że Bóg jest rzeczywiście autorem Pisma Świętego, wykazują zbytnią naiwność i brak wiedzy. Natchnienie ksiąg Starego Testamentu polega na tym, że autorzy izraelscy przekazali  prawdy religijne pod pewnym tylko aspektem — mało lub w ogóle nieznanym dla pogan. Natchnienie Boże nie rozciąga się do tego stopnia na całość Pisma Świętego, by wszystkie i poszczególne jego części zabezpieczało przed wszelkim błędem. Egzegeta, jeśli chce z pożytkiem oddawać się studiom biblijnym, to w pierwszym rzędzie powinien odrzucić wszelką uprzednią opinię o nadprzyrodzonym powstaniu Pisma Świętego i  powinien je tłumaczyć nie inaczej jak inne, czysto ludzkie dzieła. Przypowieści ewangeliczne sztucznie zmyślili Ewangeliści oraz chrześcijanie drugiego I  trzeciego pokolenia, którzy w ten sposób mogli wytłumaczyć małe powodzenie przepowiadania Chrystusa wobec Żydów. Ewangeliści w wielu opowiadaniach podali nie to, co rzeczywiście miało miejsce, ale to,  co uważali, że przyniesie większą korzyść odbiorcom, chociażby to było fałszywe. o czasu ustalenia i określenia kanonu poszerzano Ewangelię ciągłymi dodatkami i poprawkami, tak że pozostał w nich słaby tylko i niepewny ślad nauki Chrystusa. Opowiadania Jana nie są historyczne we właściwym sensie, lecz są mistyczną kontemplacją Ewangelii. Mowy zawarte w jego Ewangelii to teologiczne rozważania na temat tajemnicy zbawienia, pozbawione prawdy historycznej. Czwarta Ewangelia zbytnio podkreślała cuda nie tylko dlatego, by okazały się jeszcze  bardziej nadzwyczajne, lecz także by stały się odpowiedniejsze dla oznaczenia dzieła i  chwały Słowa Wcielonego. Jan przypisuje sobie wprawdzie rolę świadka Chrystusowego; w rzeczywistości jednak nie jest nikim innym, jak tylko znakomitym świadkiem życia chrześcijan, czyli życia Chrystusa w Kościele pod koniec pierwszego wieku. Niekatoliccy egzegeci rzetelniej wyrazili prawdziwy sens Pisma Świętego niż egzegeci katoliccy. "

- BREVIARIUM FIDEI , WYBÓR DOKTRYNALNYCH WYPOWIEDZI KOŚCIOŁA , Wydawnictwo „Księgarnia Świętego Wojciecha , 2007 Opracowanie ksiądz Ignacy Bokwa , ksiądz Tadeusz Gacia , ksiądz Sylwester Laskowski  ksiądz Henryk Wojtowicz , " Natchnienie i bezbłędność Pisma Świętego " , punkt 830 - 840 , strona 322


" Klątwa Kościelna nad tym , kto mówi , że Duch Święty nie chce , byśmy zabijali heretyków ! "

- Edmund Paris , The Secret History of the Jesuits , strona 167


" Nie ma zbawienia poza Kościołem katolickim. Jedyną prawdziwą jest religia katolicka. Inne- zawierają czasem okruchy prawdy, ale mają je bezprawnie. Protestanci ukradli pewne prawdy Kościołowi katolickiemu, ale istotą ich nauczania są błędy i herezje - mówią polscy lefebryści. "

- Gazeta Wyborcza z dnia 8-9 maja 1999 , artykuł Magdaleny Grochowskiej pt. SZARAŃCZA W RĘKU BOGA.


" Biblia nie jest jedyną regułą wiary . " ( ... ) 'Nie jest również żadnym naruszeniem szacunku należnego Biblii , otwarte i wyraźne 'głoszenie że Biblijne Chrześcijaństwo jest działem 'Diabł'a . "

- Anglokatolicy o Biblii , " Tajna Historia Ruchu Oxworckiego " Walter Walsh , Strona 374


"  Co do heretyków to duchowieństwo ich potępia a ponieważ na to zasługują , władza świedzka pali ich na stosie . Po przejściu przez ogień Smithfield , trafiają do piekła gdzie niegodziwcy płoną na zawsze  . "

- Katolik Thomas More ,  " The Search for the Inner Man " Louis Lohr Martz , Strona 4


" Nie znam innego Jezusa, jak z naszej tradycji katolickiej, i nie wyrzeknę się jasnego porządku Ojców, Soborów i Papieży, oraz wszystkich wielkich ludzi współczesnej elity, dla zaufania pismom czterech ciemnych Żydów. "

- Charles Maurras , Préface de: Le chemin de Paradis , Paryż , 1921</p>


" Mój katolicyzm ogranicza się do nienawiści do protestantów, Boga. Jestem bardziej papistą aniżeli katolikiem, bardziej poganinem aniżeli papistą. Ale wszystko to jest przecież to samo, kiedy się temu dobrze przyjrzymy. "</p>

- Charles Maurras , A. Budzanowska , Księgarnia Akademicka , Kraków 2014 , strona 76


 Jeśli mój ojciec okazałby się heretykiem, sam bym nazbierał drewna, aby go spalić  .”

- Kardynał Carafa , Papież Paweł IV , 1542 rok


" Jest konieczne dla zbawienia, aby wszyscy wierzący w Chrystusa podlegali biskupowi Rzymu, jak nas naucza Pismo Święte i świadectwo świętych Ojców oraz konstytucji Unam Sanctam naszego poprzednika świętej pamięci papieża Bonifacego VIII " - Sobór Laterański V , Extravagantes communes I, 8, cap. 1